Course code KJM312

KJM312 Naturstoffkjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Trond Vidar Hansen
Medvirkende: Yngve Henning Stenstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Masterstudenter.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger av lærer gjennom hele semesteret. Felles oppgavegjennomgang.
Læringsutbytte:
Studentene vil få en inngående kjennskap til de viktigste stoffklassene innenfor naturstoffer. Spesielt karbohydrater, fettsyrer, terpener, fenoler og alkaloider vil bli gjennomgått i forelesningene og kollokviene. Studentene skal kjenne til både strukturer, karakteristiske biologiske egenskaper ved stoffklassene og viktigste kilder, men også biosyntetiske prinsipper vil være sentralt i kurset. Noen eksempler på isoleringsmetoder, karakterisering og renhetsanalyser vil også bli gjennomgått.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier.
Læringsstøtte:

Kontortider som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Fronter.

Pensum:
Paul M. Dewick: Medicinal Natural products. A Biosynthetic Approach. 3rd ed. Detaljert pensumliste vil bli delt ut.
Forutsatte forkunnskaper:
Organisk kjemi, KJM210, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende biokjemi.
Vurderingsordning:

3,5 timer skriftlig eksamen.

Dersom antall eksamensoppmeldte er 7 eller færre, vil det gis muntlig eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 utvalgte besvarelser. Ekstern sensor benyttes ved muntlig eksamen.
Merknader:
Dersom antall eksamensoppmeldte er 7 eller færre, vil det gis muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 30 timer Kollokvier: 14 timer Selvstudium: 256 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Tre timer (forelesning + oppgavegjennomgang) per uke. Til sammen 30 timer forelesninger og 14 timer oppgavegjennomgang.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått