KJM312 Naturstoffkjemi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Trond Vidar Hansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:100

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 30 timer
 • Kollokvier: 14 timer
 • Selvstudium: 206 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Forståelse for kjemi er nødvendig for å forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 og 15.

Forelesninger gjennom hele semesteret. Felles oppgavegjennomgang.

Studentene vil få en inngående kjennskap til de viktigste stoffklassene innenfor naturstoffer. Spesielt karbohydrater, fettsyrer, terpener, fenoler og alkaloider vil bli gjennomgått i forelesningene og kollokviene.

Dette lærer du

Studentene vil få en inngående kjennskap til de viktigste stoffklassene innenfor naturstoffer, spesielt karbohydrater, fettsyrer, terpener, fenoler og alkaloider. Studentene skal kjenne til både strukturer, karakteristiske biologiske egenskaper ved stoffklassene og viktigste kilder, men også biosyntetiske prinsipper vil være sentralt i kurset. Noen eksempler på isoleringsmetoder, karakterisering og renhetsanalyser vil også bli gjennomgått.

KUNNSKAPER:

Studenten skal:

 • Kunne de viktigste stoffklassene i naturstoffkjemi
 • Kjenne til hva som er karakteristisk for disse stoffklassene.
 • Vite hvor informasjon om de forskjellige stoffklassene kan finnes
 • Kjenne til grunnleggende biologiske og medisinske effekter av disse stoffklassene
 • Kjenne til hvor disse forbindelsene vanligvis finnes
 • Kjenne til de viktigste biosynteseveiene for stoffklassene

FERDIGHETER:

Studenten skal:

 • Kunne plassere en ukjent forbindelse i en rett stoffklasse
 • Kunne dele sammensatte naturstoffer i respektive stoffklasser
 • Sette opp sannsynlige biosynteseveier for naturstoffer

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten skal:

 • Kunne identifisere og plassere en struktur i sin stoffklasse
 • Vite hvordan man kan studere biosynteser av naturstoffer
 • Forelesninger. Kollokvier.
 • Kontortider som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

  Canvas.

 • Paul M. Dewick: Medicinal Natural products. A Biosynthetic Approach. 3rd ed. Detaljert pensumliste vil bli delt ut.
 • Organisk kjemi KJM210, eller tilsvarende.
 • 3,5 timer skriftlig eksamen, teller 100 %.

  Dersom antall eksamensoppmeldte er 7 eller færre, vil det gis muntlig eksamen.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.

  Ekstern sensor benyttes ved muntlig eksamen.

 • Dersom antall eksamensoppmeldte er mellom 7 og 5, vil det gis muntlig eksamen.
 • Tre timer (forelesning + oppgavegjennomgang) per uke.
 • Masterstudenter.
 • Realfag