Course code KJM310

KJM310 Kromatografi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 45.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-KB.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger og laboratoriearbeid med påfølgende rapportskriving.
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike separasjonsmetoder (f.eks. HPLC, GC), og gjennomføre separasjon av organiske forbindelser vha. GC, LC, diverse kolonner, vurdere alternative detektorer og tolke resultater. Studenten skal tilegne seg dybdekunnskap og innsikt innen kromatografisk teori, og kunne utføre praktiske oppgaver innen forskjellige separasjonsprinsipper. Ved selvstudium på laboratoriet og ved teoretisk studium av faget, vil studenten få kompetanse til å vurdere metoder opp mot hverandre, og en grunnleggende forståelse for kvantitative resultater som er relatert til f.eks. forurensning av mat og miljø. Studentene skal lære hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og laboratorieøvelser.
Læringsstøtte:
Kontortid som bekjentgjøres på Fronter ved kursstart.
Pensum:
Chromatography Concepts & Contrasts by James M. Miller. ISBN 978-0-470-53025-2, bortsett fra kap. 13.
Forutsatte forkunnskaper:
Organisk kjemi, KJM210, eller tilsvarende. Analytisk kjemi, KJM240, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Fysikalsk kjemi, KJM230, eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:

For å få delta på emnet, må alle studentene gjenomføre en test, der alle spørsmål må besvares riktig.

Deltagelse på laboratorieøvelser er obligatorisk.

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,5 timer) hvor kandidaten skal vise forståelse og bruken av faget.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgaver og evaluerer 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
Emnet er relevant for dem som studerer kjemi, biokjemi, bioteknologi, matvitenskap og lignende.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoreøvelser: 60 timer. Forberedelse til forelesning: 20 timer. Forberedelse til lab. øvelser: 30 timer. Jouralskriving: 40 timer. Selvstudium: 124 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2 t forelesninger/uke, ca. 60 timer selvstendig laboratoriearbeid fordelt utover høstsemesteret.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått