Course code KJM230

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Medvirkende: Åsmund Røhr Kjendseth, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Lene Ruud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-KJEMI, M-KB
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Perfekte og relle gasser.
 • Termodynamikkens første lov.
 • Termodynamikkens andre lov.
 • Termodynamikkens tredje lov.
 • Fasegrenser og faseoverganger.
 • Fasediagrammer.
 • Likevekt.
 • Elektrokjemi.
 • Kinetikk.
 • Prinsipper i kvantemekanikk.
Læringsutbytte:

Emnet er delt inn i tre deler: termodynamikk, kinetikk og enkel kvantemekanikk. Etter gjennomføring av KJM230 fysikalsk kjemi skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

Kunnskap

Studenten skal

 • Ha kunnskap og forståelse om termodynamikkens første og andre lov og anvende disse for å studere det som ligger til grunn for spontane fysiske og kjemiske prosesser.
 • Ha forståelse for at termodynamiske parametere som fri energi, entropi og entalpi er tilstandsfunksjoner og hva slags konsekvenser det har når disse benyttes til å beskrive en fysisk og kjemisk prosess.
 • Kunne bestemme reaksjonsorden og hastighetsloven for en kjemisk reaksjon og benytte dette til å formulere en reaksjonsmekanisme for den beskrevne prosessen.
 • Kunne forstå hvorfor kvantemekanikk må benyttes for å beskrive kjemiske systemer.
 • Benytte de teoretiske prinsippene som de har lært i praktiske forsøk i laboratoriet til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier for fysiske og kjemiske prosesser.

Ferdigheter

Studenten skal

 • Kunne håndtere av kjemikalier, HMS- datablad vurdering og sikkerhet på laboratoriet.
 • Være i stand til å forberede seg til og utføre enkle laboratorieforsøk og rapportere og vurdere resultatene.
 • Ha teoretiske ferdigheter om hvordan man analyserer og løser kjemiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • Ha god trening på å løse teoretiske oppgaver.
 • Kunne grunnleggende kunnskap om laboratoriearbeid og teknikker.
 • Kunne utlede flere typer likninger og sammenhenger fra det samme startpunkt.

I laboratoriekurset skal studenten kunne benytte de teoretiske prinsippene som de har lært, i praktiske forsøk til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier for fysiske og kjemiske prosesser.

I tillegg vil det gis en kort introduksjon til kvantemekanikkens prinsipper.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier med faglærer. Laboratorieøvelser (obligatorisk).
Læringsstøtte:

Kontortid, kommunisering via e-post (morten.sorlie@nmbu.no) og direkte kontakt gjennom undervisningen.

Canvas.

Pensum:
Physical Chemistry, Atkins (10.utg.)
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelser. 
Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig prøve, 3,5 timer, teller 100 %.

Laboratorieøvelsene må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer.Kollokvier: 26 timer.Labøvelser: 20 timer.Labforberedelser: 10 timer.Journalskriving: 15 timer.Selvstudium: 203 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
 • Forelesninger: 2 timer per uke.
 • Kollokvier: 2 timer per uke i 13 uker.
 • Laboratorieøvelser: 5 dager à 4 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått