Detaljer om emnet KJM230

KJM230 Fysikalsk kjemi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Medvirkende: Åsmund Røhr Kjendseth, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Lene Ruud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-KJEMI, M-KB
Emnets innhold:
 • Perfekte og relle gasser.
 • Termodynamikkens første lov.
 • Termodynamikkens andre lov.
 • Termodynamikkens tredje lov.
 • Fasegrenser og faseoverganger.
 • Fasediagrammer.
 • Likevekt.
 • Elektrokjemi.
 • Kinetikk.
 • Prinsipper i kvantemekanikk.
Læringsutbytte:

Emnet er delt inn i tre deler: termodynamikk, kinetikk og enkel kvantemekanikk. Etter gjennomføring av KJM230 fysikalsk kjemi skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

Kunnskap

Studenten skal

 • Ha kunnskap og forståelse om termodynamikkens første og andre lov og anvende disse for å studere det som ligger til grunn for spontane fysiske og kjemiske prosesser.
 • Ha forståelse for at termodynamiske parametere som fri energi, entropi og entalpi er tilstandsfunksjoner og hva slags konsekvenser det har når disse benyttes til å beskrive en fysisk og kjemisk prosess.
 • Kunne bestemme reaksjonsorden og hastighetsloven for en kjemisk reaksjon og benytte dette til å formulere en reaksjonsmekanisme for den beskrevne prosessen.
 • Kunne forstå hvorfor kvantemekanikk må benyttes for å beskrive kjemiske systemer.
 • Benytte de teoretiske prinsippene som de har lært i praktiske forsøk i laboratoriet til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier for fysiske og kjemiske prosesser.

Ferdigheter

Studenten skal

 • Kunne håndtere av kjemikalier, HMS- datablad vurdering og sikkerhet på laboratoriet.
 • Være i stand til å forberede seg til og utføre enkle laboratorieforsøk og rapportere og vurdere resultatene.
 • Ha teoretiske ferdigheter om hvordan man analyserer og løser kjemiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • Ha god trening på å løse teoretiske oppgaver.
 • Kunne grunnleggende kunnskap om laboratoriearbeid og teknikker.
 • Kunne utlede flere typer likninger og sammenhenger fra det samme startpunkt.

I laboratoriekurset skal studenten kunne benytte de teoretiske prinsippene som de har lært, i praktiske forsøk til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier for fysiske og kjemiske prosesser.

I tillegg vil det gis en kort introduksjon til kvantemekanikkens prinsipper.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier med faglærer. Laboratorieøvelser (obligatorisk).
Læringsstøtte:

Kontortid, kommunisering via e-post (morten.sorlie@nmbu.no) og direkte kontakt gjennom undervisningen.

Canvas.

Pensum:
Physical Chemistry, Atkins (10.utg.)
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelser. 
Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig prøve, 3,5 timer, teller 100 %.

Laboratorieøvelsene må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer.Kollokvier: 26 timer.Labøvelser: 20 timer.Labforberedelser: 10 timer.Journalskriving: 15 timer.Selvstudium: 203 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
 • Forelesninger: 2 timer per uke.
 • Kollokvier: 2 timer per uke i 13 uker.
 • Laboratorieøvelser: 5 dager à 4 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått