Course code KJM220

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET353 Dyrevelferd NO 9
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 7.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 7.5
LAA233 Profesjonskurs II. Prosjektgjennomføring, entreprisemodeller, lovverk og konflikthåndering NO 7.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
M60-BA Masteroppgave 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-GS Masteroppgave EN, NO 60
M60-MINA Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
VET301 Dyrenes biologi NO 6
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
JUS332 Jordskifteprosess NO 5
JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess NO 5
JUS321 Plan- og bygningsrett II - byggesak NO 5
JUS320 Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler NO 5
JUS311 Overføring av fast eiendom NO 5