Course code KJM007

KJM007 Forkurs i kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig, forutsatt finansiering.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
360
Undervises i periode:

Kveldstid, januarblokk.

KJM007 er samordnet med forkurset i fysikk, FYS007.

Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Atomteori
  • Periodesystemet
  • Bindinger
  • Støkiometri
  • Likevekt og termodynamikk
  • Syrer og baser
  • Redoksreaksjoner

Forkurset holdes for studenter som ikke har relevant kjemibakgrunn til å starte på KJM100.

Læringsutbytte:
Skal bringe studentene opp på et nivå som gjør at de kan starte på KJM100. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsninger
Læringsstøtte:
Spørsmål besvares fortløpende under kollokvietimer
Pensum:
For eksempel lærebok i KJEMI1, vgs.
Forutsatte forkunnskaper:
Naturfag fra videregående skole.
Vurderingsordning:
Det avholdes ingen eksamen i KJM007; emnet gir ikke studiepoeng.
Sensor:
Merknader:
Emnet gis bare dersom det er avsatt ressurser til det.
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid:
Tre timer forelesning, to kvelder i uken i hele januarblokken.
Eksamensdetaljer: :