Course code KJM007

KJM007 Forkurs i kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig, forutsatt finansiering.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 360
Undervises i periode:

Kveldstid, januarblokk.

KJM007 er samordnet med FYS001.

Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forkurset holdes for studenter som ikke har relevant bakgrunn til å starte på KJM100.
Læringsutbytte:
Skal bringe studentene opp på et nivå som gjør at de kan starte på KJM100
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsninger
Pensum:
For eksempel lærebok i KJEMI1, vgs.
Forutsatte forkunnskaper:
Naturfag fra videregående skole.
Vurderingsordning:
Det avholdes ingen eksamen i KJM007
Sensor:
Merknader:
Emnet gis bare dersom det er avsatt ressurser til det.
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid:
3 t, to dager i uken, i 3,5 uker i januarblokken.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått