KJM007 Forkurs i kjemi

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Morten Sørlie

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:360

Frekvens:Årlig, forutsatt finansiering.

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Kveldstid, januarblokk.

KJM007 er samordnet med forkurset i fysikk, FYS007.

Om dette emnet

 • Atomteori
 • Periodesystemet
 • Bindinger
 • Støkiometri
 • Likevekt og termodynamikk
 • Syrer og baser
 • Redoksreaksjoner

Forkurset holdes for studenter som ikke har, eller trenger oppfriskning i, relevant kjemibakgrunn til å starte på KJM100.

Dette lærer du

Skal bringe studentene opp på et nivå som gjør at de kan starte på KJM100.
 • Forelesninger og oppgaveløsninger
 • Spørsmål besvares fortløpende under kollokvietimer
 • For eksempel lærebok i KJEMI1, vgs.
 • Naturfag fra videregående skole.
 • Det avholdes ingen eksamen i KJM007; emnet gir ikke studiepoeng.

 • Emnet gis bare dersom det er avsatt ressurser til det.
 • Tre timer forelesning, to kvelder i uken i hele januarblokken.