Course code KJB430

KJB430 Protein redoks-kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Åsmund Røhr Kjendseth
Studiepoeng: 4
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Partallsår
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
June
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: PhD-studenter registrert ved BioCat (https://site.uit.no/biocat/)
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette kurset tar sikte på å gi studentene både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innen biologisk redokskjemi. De mange forskjellige redokskofaktorene som assisterer komplekse kjemiske reaksjoner i aktive seter hos enzymer omfatter overgangsmetallioner, organiske molekyler og aminosyresidekjeder. Videre modulerer proteinstrukturen funksjonaliteten til disse kofaktorene, for eksempel er jernioner og flavin involvert i både elektronoverføringsprosesser og katalyse. Redoksaktive enzymer har et stort potensiale for å øke bærekraften til industrielle prosesser ved å redusere forurensning, forbedre avfallsbehandlingen og øke bruken av bioenergi. Studentene vil få opplæring i grunnleggende elektrokjemi, slik at de kan gjenkjenne og identifisere utfordringer som dukker opp når de arbeider med redoks-enzymer. Studentene skal etter fullført emne kunne utføre innledende karakterisering av redoks-proteiner og være kjent med videre eksperimentelle muligheter.
Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal studentene forstå grunnleggende elektrokjemisk teori og være kjent med proteinbundne kofaktorer som er involvert i redoksreaksjoner. Studentene skal også kunne bestemme hvilken redoks kofaktor (er) som er til stede i en proteinprøve ved hjelp av eksperimenter. Studentene skal også kunne utforme en eksperimentell tilnærming for å karakterisere et redoks-aktivt protein med metoder som UV-vis spektroskopi, voltammetri og stopp-flow. Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, teoretiske øvelser og praktiske øvelser.
Læringsstøtte:
Lærerene vil være tilgjengelige hver dag gjennom kursperioden. Canvas - Learning Management System.
Pensum:
Utlevert materiale. Dette vil omfatte artikler og manualer.
Forutsatte forkunnskaper:

Mastergrad og kurs i:

- Generell kjemi tilsvarende KJM100

- Generell biokjemi tilsvarende KJB200 og KJB201

- Erfaring fra praktisk lab-arbeid

Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, teoretiske oppgaver, praktiske øvelser og en sluttrapport.
Vurderingsordning:
Oppgave (bestått/ikke bestått).
Sensor:

Interne sensorer reviderer oppgaven og graderer eksamen (bestått / ikke bestått).

En ekstern sensor godkjenner emnets innhold og evalueringsform.

Merknader:
Dette er et kurs som går over en uke i mai/juni 2021.
Normert arbeidsmengde:

Totalt 120 timer:

Forelesninger: 5 timerTeoretiske oppgaver: 12 timerPraktiske øvelser: 25 timerSelvstudium og sluttrapport: 78 timer

Forelesningene og praktiske øvelsene blir gitt på en uke.

Opptakskrav:
PhD-studenter innen naturvitenskap.
Undervisningstid:

Undervisning i en uke:

  • 10 t forelesninger
  • 12 timer teoretiske øvelser
  • 18 timer praktiske øvelser
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått