Course code KJB320

KJB320 Proteomikk I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Morten Skaugen
Medvirkende: Magnus Øverlie Arntzen, Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Emnet gis oddetallsår.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
12 (KJB320 + KJB420)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Masterstudenter med relevant bakgrunn er prioritert.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Prøvepreparering, MS- og LC-MS-analyser av proteiner, identifisering og kvantifisering av proteiner. Det presiseres at emnet krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert biokjemisk metodikk.

Den praktiske delen av kurset tar for seg moderne teknikker for prøveopparbeidelse, datainnsamling og -analyse, og det biologiske materialet som benyttes er hentet fra aktuelle problemstillinger innen medisin og bioremediering/energiproduksjon (FNs bærekraftsmål 3, 7, og 12).

Studentene skal presentere en vitenskaplig artikkel på et seminar. Om nødvendig må denne presentasjonen gis på engelsk.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene skal ha tilegnet seg en god forståelse av begrepet proteomikk som integrert del av en omics-tilnærming til biologisk/biokjemisk analyse av organismer, og som forskjellig fra klassisk proteinanalyse. Dessuten skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om betydning av prøveopparbeidelse, en grunnleggende forståelse av moderne massespektrometrisk analyse av komplekse proteinprøver, samt kunnskap om dataanalyse og tolking av proteomikkdata.

Ferdigheter:

Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende praktiske ferdigheter i laboratoriet, både når det gjelder prøveopparbeiding og massespektrometrisk analyse av prøver fra ulike organismer/celletyper. De skal dessuten kunne bruke et utvalg av dataanalyseverktøy for å konvertere rådata til nyttig biologisk/biokjemisk informasjon. Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

Generell kompetanse:

Studentene skal ha tilegnet seg en forståelse av fagdisiplinen proteomikk som gjør dem i stand til å bruke denne analyseplattformen i eget arbeid.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, muntlig presentasjon av vitenskapelig artikkel, selvstendig arbeid, oppgave under veiledning av vitenskapelig og teknisk personale.
Læringsstøtte:

Kontakt med lærerne under forelesningene og labøvelsene.

E-post: morten.skaugen@nmbu.no 

Canvas.

Pensum:
Kompendium, forelesningsnotater, lab.notater.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB201.
Anbefalte forkunnskaper:
Proteinkjemi, KJB310, eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse i alle aktiviteter.

Tilstedeværelse ved forelesninger så vel som labarbeid og -gjennomgåelser er obligatorisk, og en forutsetning for å bestå kurset.

Vurderingsordning:
Godkjent laboratoriejournal og godkjent muntlig presentasjon av et emne eller en vitenskapelig artikkel.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursopplegget. Intern sensur av journalene og presentasjonene.
Merknader:

Obligatorisk oppmøte på emnets ulike undervisningsaktiviteter.

Undervises oddetallsår.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 16 t.  Labarbeid 22 t.  Presentasjon 6 t.  Selvstudium 81 t. 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studenter som har KJB420 (en utvidet versjon av KJB320) får ikke uttelling for KJB320. KJB320 overlapper fullstendig med de første 5 sp av KJB420. 
Undervisningstid:
Intensivt emne. Undervisning hver dag, tre uker i januar:
  • forelesninger 16 t
  • labarbeid 22 t
  • presentasjon 6 t
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått