Course code KJB320

KJB320 Proteomikk I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Morten Skaugen
Medvirkende: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink, Magnus Øverlie Arntzen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Emnet gis partallsår.</p><p>NMBU arbeider for en avtale om at emnet kan alternere med tilsvarende proteomikkemne ved Universitetet i Oslo.</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
12 (KJB320 + KJB420)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Masterstudenter med relevant bakgrunn er prioritert.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prøvepreparering, MS- og LC-MS-analyser av proteiner, identifisering og kvantifisering av proteiner. Det presiseres at emnet krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert biokjemisk metodikk. Studentene skal presentere en vitenskaplig artikkel på et seminar. Om nødvendig må denne presentasjonen gis på engelsk.
Læringsutbytte:

Studentene vil få teoretisk og praktisk trening i metoder for studier av proteomet, slik at de kan benytte metodene selvstendig i et forskningsprosjekt.

Massespektrometri, væskekromatografi, elektroforese, bioinformatisk analyse av store datasett.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, muntlig presentasjon av vitenskapelig artikkel, selvstendig arbeid, oppgave under veiledning av vitenskapelig og teknisk personale.
Læringsstøtte:

Kontakt med lærerne under forelesningene og labøvelsene.

E-post: morten.skaugen@nmbu.no 

Canvas.

Pensum:
Kompendium, forelesningsnotater, lab.notater.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB201.
Anbefalte forkunnskaper:
Proteinkjemi, KJB310, eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse i alle aktiviteter.

Tilstedeværelse ved forelesninger så vel som labarbeid og -gjennomgåelser er obligatorisk, og en forutsetning for å bestå kurset.

Vurderingsordning:
Godkjent laboratoriejournal og godkjent muntlig presentasjon av et emne eller en vitenskapelig artikkel.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursopplegget. Intern sensur av journalene og presentasjonene.
Merknader:

Obligatorisk oppmøte på emnets ulike undervisningsaktiviteter.

Undervises partallsår.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 16 t.  Labarbeid 22 t.  Presentasjon 6 t.  Selvstudium 106 t. 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studenter som har KJB420 (en utvidet versjon av KJB320) får ikke uttelling for KJB320. KJB320 overlapper fullstendig med de første 5 sp av KJB420. 
Undervisningstid:

Intensivt emne. Undervisning hver dag, tre uker i august:

  • forelesninger 16 t
  • labarbeid 22 t
  • presentasjon 6 t
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått