Course code KJB310

KJB310 Proteinkjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gustav Vaaje-Kolstad
Medvirkende: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink, Lars Skjeldal, Trine Øye Isaksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesningene starter 4-6 uker før øvingene på datasal, for å gi det teoretiske grunnlaget. Øvinger en hel dag pr. uke med en til to lærere tilstede. Øvingene er avgjørende for forståelsen av emnet, så det anbefales på det sterkeste at studentene deltar aktivt på disse.

Grunnleggende kunnskaper i bioinformatikk og databruk er en fordel. De som ikke har dette kan benytte et tidligere innføringskurs i bioinformatikk som ligger i arkivet på Fronter.

Det presiseres at kurset er på masternivå, og krever modenhet og evne til å arbeide selvstendig i faget ved bruk av datamaskin og internett.

Læringsutbytte:
 • Grunnleggende kunnskap om proteinenes byggesteiner og struktur.
 • Gi forståelse av hvilken betydning proteinenes struktur har for deres stabilitet og biologiske aktivitet, og hvordan de kan strukturbestemmes.
 • Forståelse for de vanligste bioinformatiske metoder som brukes til å studere proteiners struktur og funksjonalitet.
 • Gjennomgang av ulike typer proteiner og deres biologiske funksjon.
 • Proteinfolding og proteinenes betydning for sykdom.
 • Enzymologi.
 • Protein engineering og "directed evolution".

Kurset inneholder også seks dager med praktisk oppgaveløsning innen proteinbioinformatikk. Her vil studentene lære å analysere proteinsekvenser og tredimensjonale proteinstrukturer. Verktøyene som benyttes er de samme som benyttes av forskere verden over. Det vil være fokus på programvaren «PyMol» som benyttes til å visualisere og analysere proteinstrukturer. Studentene vil lære å identifisere funksjonelle områder i proteinstrukturer, samt å visualisere dette med gode informative bilder og animasjoner.

Studentene skal lære hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon. De vil lære seg å tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.

Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger.
 • Ukentlige øvinger, hvor studentene arbeider parvis på datamaskin, med bruk av databaser og analyseverktøy på internett og lokalt.
 • Seminar, hvor studentene presenterer en vitenskaplig artikkel som omhandler et relevant tema.
Læringsstøtte:
 • En eller flere spørretimer like før eksamen.
 • To medlemmer av lærerstaben er tilgjengelig på alle seks øvelsesdagene.
 • Forelesningene (ppt-filer) vil være tilgjengelige i Fronter.
Pensum:
 • Arthur M. Lesk: Introduction to Protein Science, Oxford University Press, tredje utgave, 2016.
 • Forelesninger
 • Kurshefte
 • Seminar
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:

Bioinformatikk tilsvarende BIN210.

Biokjemi lab. tilsvarende KJB201 eller KJB210.

Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltakelse på et seminar på slutten av kurset, hvor studenter presenterer et av emnets tema eller en vitenskapelig publikasjon.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesning: 35 t. Øving: 60 t. Selvstudium 205 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det er noe overlapp med BIN210 (bioinformatikk), men dette gir ikke studiepoengreduksjon.
Undervisningstid:

Per normal uke:

4 t forelesning 8 t øving.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått