Course code KJB310

KJB310 Proteinkjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Gustav Vaaje-Kolstad
Medvirkende: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink, Lars Skjeldal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall studenter for at emnet tilbys: 5.
Maksimum antall som kan ta emnet : 50.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesningene starter 4-6 uker før øvingene på datasal, for å gi det teoretiske grunnlaget. Øvingsdelen er basert på en hel dag pr. uke med en lærer tilstede. Øvingene er avgjørende for forståelsen av emnet, slik at det anbefales på det sterkeste at studentene deltar aktivt på disse.

Grunnleggende kunnskaper i bioinformatikk og databruk er en fordel. De som ikke har dette kan benytte et tidligere innføringskurs i bioinformatikk som ligger i arkivet på Fronter. Journal fra øvingene skal leveres før eksamen.

Det presiseres at kurset er på masternivå, og krever modenhet og evne til å arbeide selvstendig i faget ved bruk av datamaskin og internett.

Læringsutbytte:

Grunnleggende kunnskap om proteinenes byggesteiner og struktur.
Gi forståelse av hvilken betydning proteinenes struktur har for deres stabilitet og biologiske aktivitet, og hvordan de kan strukturbestemmes.
Forståelse for de vanligste bioinformatiske metoder som brukes til å studere proteiners struktur og funksjonalitet, relevant for proteinstruktur.
Gjennomgang av forskjellige typer proteiner og deres biologiske funksjon.
Proteinfolding og proteinenes betydning for sykdom.
Enzymologi.
Protein engineering og "directed evolution".

Studentene skal lære hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Ukentlige øvinger, hvor studentene arbeider parvis på datamaskin, med bruk av databaser og analyseverktøy på internett.

Det leveres en journal.

Seminar, hvor studentene presenterer et emne.

Læringsstøtte:

Spørretime like føreksamen.
Et medlem av lærerstaben er tilgjengelig på alle 8 øvelsesdager.

Fronter.

Pensum:
Arthur M. Lesk: Introduction to Protein Science, Oxford University Press, Second Edition 2010, samt forelesninger, seminar og kurshefte.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:

Bioinformatikk tilsvarende BIN210.

Biokjemi lab. tilsvarende KJB201 eller KJB210.

Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltakelse på et seminar på slutten av kurset, hvor studenter presenterer et av emnets tema eller en vitenskapelig publikasjon.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesning: 35 t.
Øving med journal: 80 t.
Selvstudium 185 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det er noe overlapp med BIN210 (bioinformatikk), men dette gir ikke studiepoengreduksjon.
Undervisningstid:

Totalt:
Forelesninger: 35 t.
Øvinger: 64 t.
Seminar: 2 t.

Per normal uke:
4 t forelesning
8 t øving.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått