Course code JUS320

JUS320 Plan- og bygningsrett

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Fredrik Holth
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner


Læringsutbytte:
Formålet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i plan- og bygningsrettslige problemstillinger. Siktemålet er å gi studentene god kompetanse i plan og bygningsloven og gjennom praktiske oppgaver og eksempler forberede studentene på de utfordringer og oppgaver de vil møte i arbeidslivet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjennomgang av praktiske rettstilfeller, egenstudium.
Læringsstøtte:
- Forelesning - E-post - Kontor - Fronter-tilgang
Pensum:
Listen er under utarbeidelse
Forutsatte forkunnskaper:
JUS220
Anbefalte forkunnskaper:
JUS100.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve 3,5 timer. Eksamen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del.
Sensor:
Sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelsene hver for seg og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Selvstudium: 130 timer Forelesninger: 22 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 22 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått