Course code JUS320

JUS320 Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Fredrik Holth
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner
Læringsutbytte:
Formålet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i plan- og bygningsrettslige problemstillinger. Siktemålet er å gi studentene god kompetanse i plan og bygningsloven og gjennom praktiske oppgaver og eksempler forberede studentene på de utfordringer og oppgaver de vil møte i arbeidslivet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjennomgang av praktiske rettstilfeller, egenstudium.
Læringsstøtte:
Pensum:
  • Pedersen m.fl., Plan- og bygningsrett 2018 3. utgave, Del I - Planlegging og ekspropriasjon
  • Holth & Winge, Plan- og bygningsrett Kort forklart, 2019

Detaljert pensum blir tilgjengelig på Canvas nærmere semesterstart

Forutsatte forkunnskaper:
JUS220
Anbefalte forkunnskaper:
JUS100
Obligatorisk aktivitet:
Kun eksamen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer. Eksamen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del. Karakterskala: A-F
Sensor:
Sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelsene hver for seg og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Selvstudium: 103 timer. Forelesninger: 22 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 22 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer