JUS320 Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Fredrik Holth

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Selvstudium: 103 timer. Forelesninger: 22 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen

Om dette emnet

Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner

Dette lærer du

Formålet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i plan- og bygningsrettslige problemstillinger. Siktemålet er å gi studentene god kompetanse i plan og bygningsloven og gjennom praktiske oppgaver og eksempler forberede studentene på de utfordringer og oppgaver de vil møte i arbeidslivet.
 • Forelesninger, gjennomgang av praktiske rettstilfeller, egenstudium.
  • Pedersen m.fl., Plan- og bygningsrett 2018 3. utgave, Del I - Planlegging og ekspropriasjon
  • Holth & Winge, Plan- og bygningsrett Kort forklart, 2019

  Detaljert pensum blir tilgjengelig på Canvas nærmere semesterstart

 • JUS220
 • Skriftlig eksamen 3,5 timer. Eksamen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del. Karakterskala: A-F

  LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelsene hver for seg og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
 • Kun eksamen
 • Forelesninger: ca 22 timer
 • GSK