Course code JUS311

JUS311 Overføring av fast eiendom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Einar Bergsholm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

ca 25 timer forelesninger. Forventet studentinnsats 150 timer.

Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studentene ha kjennskap til ulike lover for overføring og salg av fast eiendom, som for eksempel avhendingsloven og bustadoppføringsloven. Studentene skal også få kunnskap om rettsvernsproblematikk som oppstår når flere har rettigheter i samme eiendom. I tillegg gis det en kort innføring i merverdiavgift og skatt knyttet til salg av fast eiendom.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Læringsstøtte:

.

Pensum:

Pensumlitteratur og andre kilder legges ut på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:

Jus 100, jus 102, jus 110 og jus 210

Anbefalte forkunnskaper:

.

Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende prøve.

Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra et tilfeldig utvalg eksaminander, eventuelt alle eksaminander.

 

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Merknader:

.

Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: ca. 25 timer

 

Total normert student arbeidsmengde: 150 timer

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

.

Undervisningstid:

Nærmere informasjon vil være tilgjengelig på ClasFronter.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått