Course code JUS311

JUS311 Overføring av fast eiendom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Einar Bergsholm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Ca 25 timer forelesninger. Forventet studentinnsats 125 timer.
Læringsutbytte:
Etter fullført emne skal studentene ha kjennskap til ulike lover for overføring og salg av fast eiendom, som for eksempel avhendingsloven, bustadoppføringsloven, konsesjonsloven og jordloven.. Studentene skal også få kunnskap om rettsvernsproblematikk som oppstår når flere har rettigheter i samme eiendom. I tillegg gis det en kort innføring i merverdiavgift og skatt knyttet til salg av fast eiendom.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
Pensum:
Pensumlitteratur og andre kilder legges ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
JUS100, JUS102, JUS110 og JUS210 (JUS310)
Obligatorisk aktivitet:
Kun eksamen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer. Karakterskala: A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra et tilfeldig utvalg eksaminander, eventuelt alle eksaminander. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 25 timer Total normert student arbeidsmengde: 125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Nærmere informasjon vil være tilgjengelig på Canvas.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer