Detaljer om emnet JUS311

JUS311 Overføring av fast eiendom

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Einar Bergsholm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2010-2011
Emnets innhold:
Ca 25 timer forelesninger. Forventet studentinnsats 150 timer.
Læringsutbytte:
Etter fullført emne skal studentene ha kjennskap til ulike lover for overføring og salg av fast eiendom, som for eksempel avhendingsloven og bustadoppføringsloven. Studentene skal også få kunnskap om rettsvernsproblematikk som oppstår når flere har rettigheter i samme eiendom. I tillegg gis det en kort innføring i merverdiavgift og skatt knyttet til salg av fast eiendom.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
Pensum:
Pensumlitteratur og andre kilder legges ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
JUS100, JUS102, JUS110 og JUS210 (JUS310)
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Kun eksamen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra et tilfeldig utvalg eksaminander, eventuelt alle eksaminander. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 25 timer Total normert student arbeidsmengde: 150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Nærmere informasjon vil være tilgjengelig på Canvas.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått