Course code INN371

INN371 Bærekraftig entreprenørskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Axel Fidje Zeiner
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Målet med emnet er å la studentene lære hva som skal til for å utvikle en forretningside, fra en utfordring i en bransje til et kommersialiserbart produkt/tjeneste. Dette gjøres gjennom praktisk arbeid og disiplinert entreprenørskap (Lean Startup).

Emnet passer for studenter som ønsker å:

 • jobbe med innovasjon og produktutvikling
 • starte egen bedrift

Tema for emnet er bærekraft, og casene/utfordringene kommer fra relevante selskap/studentprosjekt. Studentene jobber med prosjektene i team. 

Uke 1 er introduksjonsuke med fokus på å bli kjent, få innblikk i utfordringene, ideutvikling, lære metodikk, og valg av ide og team.

Med unntak av uke 1, har emnet to samlinger i uken:

På samlingene skal teamene presentere hva de har gjort og lært om ideen siden forrige samling, samt planen videre. Det vil også bli noen kortere forelesninger, gjesteforelesninger og workshops.

Mellom samlingene skal studentene ut og teste forretningsideene sine på kunder, samt lese pensum og se forelesninger på nett.

På siste samling skal teamene presentere en oppsummering av hva de har lært gjennom hele prosessen og hvordan ideen har utviklet seg. 

Læringsutbytte:

Kurset har som mål å gi studenter grunnleggende innsikt i hvordan utvikle de forretningsmessige og strategiske aspekter ved en forretningsidé slik at den kan skape verdi for en kunde i et relevant marked. Kursdeltakerne vil få en teoretisk og praktisk forståelse for forretningsutvikling med fokus på forretningsmodellering, Lean Startup, kundeinnsiktsmetoder, økonomiske forutsetninger og kalkyler i tidlig fase innovasjonsprosjekter. Kurset fokuseres rundt verktøy og teknikker for å teste ut en ide for et marked og vil samtidig gi en lett innføring i økonomi, markedsføring og strategi. Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

 • Kunne gjengi nøkkelelementer i lean startup
 • Anvende metodene innenfor lean startup (forretningsmodell, kundeutvikling, agile development)
 • Designe, evaluere og gjøre rede for de forskjellige elementene i en forretningsmodell
 • Gjøre rede for de forskjellige typene MVP, og når de bør brukes

Ferdigheter: 

 • Bevisbasert entreprenørskap. Anvende metoder for testing av de forskjellige elementene/antakelsene i forretningsmodellen gjennom dialog og interaksjon med interessenter. Analysere resultat, og basert på dette, foreslå videre strategi for utvikling.
 • Erfaring med å bygge MVP, teste denne mot kunde, og videreutvikle basert på tilbakemeldinger fra kunde
 • Konkurrentanalyse - evne til å vurdere andre aktører i markedet og hvordan egen ide differensierer seg fra dem.
 • Marked - evaluere størrelse på marked

Generell kompetanse:

 • Arbeide selvstendig med stor grad av selvstyring på et konkret og praktisk forretningscase
 • Arbeide i prosjektteam, kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre som har ulik bakgrunn fra en selv
 • Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse
 • Kommunisere og presentere eget arbeid
 • Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder
Læringsaktiviteter:
 • Eksperimentell læring: Læringen foregår i hovedsak utenfor klasserommet gjennom samtaler med interessenter, dvs brukere, kunder, potensielle partnere og rådgivere.
 • Team-basert: Faget er team-basert, og alt arbeid utenom egenstudier vil være i team med 3-4 personer.
 • Gjennomføring av eksperimenter: Alle elementer i forretningsmodellen er antakelser som testes ut gjennom eksperimenter. Dette gjør man gjennom å snakke med, og observere kunder. Det man lærer gjennom eksperimentene, danner grunnlag for å bygge en første versjon produktet eller tjenesten - Minimum Viable Product (MVP).
 • Bygging av MVP: Selv tidlig fase MVP er kan gi verdifulle tilbakemeldinger fra kunder.
 • Omvendt klasserom: Forelesningene er på nett (Udacity), og sees av hver enkelt i forkant av samlingene. Oppsummering av teamets framdrift, som normalt gjøres i en innlevering, gjøres her som en presentasjon foran klassen.
 • Dypdykk i temaet: Forelesningene på nett supplementeres av en kortere forelesning på hver samling.
 • Presentasjon av framdrift: På hver samling vil hvert team gi en oppsummering av hva de har gjort og lært siden forrige samling.
 • Felles læring: Tilbakemeldingene som gis etter presentasjonene er ment som læring for alle teamene.
 • Lære av hverandre: Et mål for programmet er å maksimere den felles læringen. Det er studentenes ansvar å hjelpe hverandre, og å lære av andres erfaringer.
 • Dokumentasjon av framdrift: Før hver samling skal teamet oppsummere og dokumentere hva de har lært. Informasjonen brukes som grunnlag for veiledning og vurdering.
Læringsstøtte:

Veileder til hvert team

Canvas

Pensum:

Startup Owners Manual: Blank & Dorf

Business Model Generation: Osterwalder, et al

Talking to Humans : Constable & Rimalovski

Udacity: How to build a startup (videoforelesninger av Steve Blank)

Jørgensen og Pedersen: RESTART. 7 veier til bærekraftig business.

Pensum relatert til teamrefleksjon kunngjøres på Canvas ved kursstart

Vurderingsordning:

Emnet er teambasert og 100% av karakteren kommer fra teamets framdrift og siste presentasjon og refleksjonsrapport.

25% - Framdrift i team basert på skriftlig dokumentasjon

25% - Teamets presentasjoner under samlinger

50% - Teamets siste presentasjon inkludert teamets refleksjonsrapport

Det er ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet.

Sensor:
Merknader:
Emne er kun åpent for studenter på master økonomi og administrasjon. Andre programstudenter ved NMBU som ønsker å ta tilsvarende emne, kan ta INN271.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emne er kun åpent for studenter på master økonomi og administrasjon. Andre programstudenter ved NMBU som ønsker å ta tilsvarende emne, kan ta INN271.
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mellom BUS271, INN271, BUS272, BUS171 og INN371 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått