Course code INN351

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
STAT310 Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse II EN, NO 10
STAT321 Teoretisk statistikk I EN, NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
STAT360 Teoretisk statistikk II EN, NO 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
HFA400 Kvantitativ genetikk EN, NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
HFA301 Avlsverdiberegning EN, NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
HFA251 Anvendt husdyravl i store og små populasjoner NO 10
HFA200 Generell husdyravl EN 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
HET303 Husdyrmiljø II NO 10
TBA280 Bygg og miljø NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
MVI281 Næringsmiddelteknologi II NO 10
FHV310 Aktivitetsvitenskap - Intervensjonskompetanse NO 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energisystemer NO 10
FORN200 Energisystemer og teknologi NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
FMI313 Mennesket og miljø NO 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
FHV370 Aktivitetsvitenskap - Globale og lokale perspektiv EN, NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs NO 10
FHV350D Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap NO 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter NO 10
FORN310 Bioenergi NO 10
THT272 Renseteknologi for vann og avløp- internasjonalt: grunnkurs EN 10
FDYRLD04 Forsøksdyrlære NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring NO 10
EIE305 Individuell fordypningsoppgave (litteraturstudium) i eiendomsfag EN, NO 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
THT283 Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer EN 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning NO 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10