Course code INN200

INN200 Økonomistyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i grunnleggende økonomistyring. Det legges vekt på å bruke aktuelle problemstillinger og eksempler fra små og mellomstore selskaper.

Følgende temaer blir behandlet:

Kostnader, inntekter og resultat; Kostnadsfordeling; Kostnadskalkulasjon; Analyser og produksjonsbeslutninger på kort sikt; Pengenes tidsverdi og beslutninger på lang sikt; Enkle investeringsanalyser; Kapitalbehov og finansiering; Finansregnskapet.

Læringsutbytte:

Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.

Kunnskaper:

Kandidaten  

 • har god kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen
 • har god kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen
 • har god kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging
 • har god kunnskap om det økonomiske kretsløpet i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan sette opp kalkyler og budsjett
 • kan gjennomføre enkle investeringsanalyser
 • kan gjennomføre KostnadResultatVolum (KRV)-analyser
 • kan gjennomføre nøkkeltallsanalyse av regnskapet
 • kan anvende elektronisk regneark som verktøy for å løse problemene over
 • kan forstå sammenhengen mellom plan og budsjett, regnskap og rapport

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser
 • kan vurdere de økonomiske konsekvensene av egne beslutninger
 • kan kritisk vurdere de økonomiske prosessene i egen virksomhet
 • kan forstå forholdet mellom økonomistyring, ressursknapphet og ulike former for ressurser en organisasjon disponerer
Læringsaktiviteter:

Forelesninger i auditorium.

Seminargrupper med øvingslærere. Ingen påmelding nødvendig, bare møt opp på den gruppen som passer best.

Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Blir gjort kjent ved studiestart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen som teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mellom INN200 og BUS100.
Undervisningstid:

2 timer forelesning per uke.

0-2 timer seminar/øving per uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått