Course code INF250

INF250 Bildeanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ingunn Burud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en introduksjon til digital bildeanalyse. Bildeanalyse er et viktig fagområde innen forskning og industri. Emnet gir en innføring i moderne teknikker som hjelper studenten i å oppnå en helhetsforståelse over hvordan måle og analysere naturens fenomener og sammenhenger. Det legges stor vekt på at man gjennom praktiske øvinger oppnår kunnskap og forståelse for emnet. Det er viktig for studentens videre studier at det oppnås en grunnleggende forståelse av at bildeanalyse bør kunne anvendes på ulike fagområder og trinn i studiet. Studenten vil lære å programmere enkle applikasjoner til bruk innen bildebehandling og analyse. Studenten vil gjennom studiet få ferdigheter gjennom praktiske oppgaver som er relatert til faget. Studenten skal ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper til å utvikle analysemetoder ved hjelp av ulike typer av programverktøy. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i bruk av bildeanalytiske teknikker. Studenten skal kunne løse oppgaver som er spesifikke for en selv og presentere løsningen for andre. Oppdatert informasjon vil finnes på emnets nettsted.
Læringsutbytte:
  • Oppnå en teoretisk og praktisk forståelse av bildebehandling, bildeanalyse og mønstergjenkjenning.
  • Kunne designe og gjennomføre analysemetoder basert på digital bilderepresentasjon.
  • Oppnå en grunnleggende forståelse av praktisk bruk av signalbehandling anvendt på digitale bilder.
  • Produsere og distribuere enkle åpen kildekode bildeapplikasjoner
Læringsaktiviteter:
  • Forelesninger.
  • Gruppearbeid/øvinger med øvingslærer til stede i utvalgte timer.
  • Obligatoriske oppgaveløsninger.
  • Selvstudium i noen grad ved hjelp av nettbasert undervisning.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning i grupper.
Pensum:
Anonnseres ved oppstart
Forutsatte forkunnskaper:
INF100, INF120, MATH113/MATH131
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet gir forkunnskaper for geomatikkstudenter som ønsker å ta GMBB201.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
REALFAG
Undervisningstid:
2 timer forelesning pr uke. 4 timer øvinger pr uke. 4 timer pr uke til nettbasert selvstudium pr uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått