INF250 Bildeanalyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Agnieszka Kuras

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset gir en introduksjon til digital bildeanalyse. Bildeanalyse er et viktig fagområde innen forskning og industri. Emnet gir en innføring i moderne teknikker som hjelper studenten i å oppnå en helhetsforståelse over hvordan måle og analysere naturens fenomener og sammenhenger. Det legges stor vekt på at man gjennom praktiske øvinger oppnår kunnskap og forståelse for emnet. Det er viktig for studentens videre studier at det oppnås en grunnleggende forståelse av at bildeanalyse bør kunne anvendes på ulike fagområder og trinn i studiet. Studenten vil lære å programmere enkle applikasjoner til bruk innen bildebehandling og analyse. Studenten vil gjennom studiet få ferdigheter gjennom praktiske oppgaver som er relatert til faget. Studenten skal ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper til å utvikle analysemetoder ved hjelp av ulike typer av programverktøy. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i bruk av bildeanalytiske teknikker. Studenten skal kunne løse oppgaver som er spesifikke for en selv og presentere løsningen for andre. Oppdatert informasjon vil finnes på emnets nettsted.

Dette lærer du

 1. Oppnå en teoretisk og praktisk forståelse av bildebehandling, bildeanalyse og mønstergjenkjenning.
 2. Kunne designe og gjennomføre analysemetoder basert på digital bilderepresentasjon.
 3. Oppnå en grunnleggende forståelse av praktisk bruk av signalbehandling anvendt på digitale bilder.
 4. Produsere og distribuere enkel åpen kildekode til bildeapplikasjoner
  1. Forelesninger
  2. Gruppearbeid/øvinger med øvingslærer til stede i utvalgte timer
  3. Obligatoriske oppgaveløsninger om vurderes til en samlet karakter
  4. Selvstudium i noen grad ved hjelp av nettbasert undervisning
 • Faglig veiledning i grupper.
 • Anonnseres ved oppstart
 • INF100, INF120, MATH113/MATH131
 • Digital skriftlig eksamen på campus med egen PC. Det blir gitt karakter på denne fra A-F.
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Obligatoriske innleveringsoppgaver i løpet av semesteret som må godkjennes for å få godkjent eksamen.

  Detaljer gis ved kursoppstart.

 • Emnet gir forkunnskaper for geomatikkstudenter som ønsker å ta GMBB201.
 • 2 timer forelesning pr uke. 4 timer øvinger pr uke. 4 timer pr uke til nettbasert selvstudium pr uke
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag