INF230 Datahåndtering og -analyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Habib Ullah

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer: 26 timer forelesninger, 26 timer datalab, 72 timer arbeid med obligatoriske oppgaver, 126 timer selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet er under stadig revisjon på bakgrunn av teknologiens natur og utvikling. Grunnleggende tema i emnet er:

 1. Introduksjon til databaser
 2. Rådata og dataprossessering.
 3. Analyse og metoder
 4. Spørring og analyse av data.
 5. Datalogging fra eksterne enheter
 6. Data og sikkerhet

Se emnets nettsider for oppdatert informasjon.

Dette lærer du

 1. Kjenne databasehåndteringssystemer og det teoretiske fundament.
 2. Beherske metoder og teknikker for strukturering av rådata.
 3. Kjenne ulike metoder for modellering og analyse av data lokalisert i databaser
 4. Kunne programmere løsninger for prosessering og analyse av rådata
 5. Kunne anvende eksisterende analyse-programvare og kjenne virkemåten
 6. Kjenne analyseprinsipper benyttet i datamining
 7. Kjenne prinsippene bak IOT (Internet Of Things)
 8. Kjenne prinsippene bak datalogging og on-line visning
  1. Forelesninger.
  2. Gruppearbeid/øvinger med øvingslærer tilstede i utvalgte timer.
  3. Obligatoriske oppgaveløsninger.
  4. Selvstudium.
 • Faglig veiledning vil skje gjennom øvingslærere i grupper.
 • Kunngjøres ved kursstart.
 • INF120
 • 3 timer skriftlig eksamen. A-F.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Det gis noen obligatoriske oppgaver. Oppgavene vil omfatte alle forhold som er av viktighet i læringen av emnet. En større oppgave gjennomføres mot slutten av kurset. Detaljene kunngjøres ved kursstart.
  • Forelesninger: 2 timer pr uke i 13 uker.
  • Øvelser: 2 timer pr uke i 13 uker.
 • 10 sp overlapp mot INF130
 • Realfag