Course code INF230

INF230 Datahåndtering og analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Knut Kvaal, Ingunn Burud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er under stadig revisjon på bakgrunn av teknologiens natur og utvikling. Grunnleggende tema i emnet er:

 • Introduksjon til databaser
 • Rådata og dataprossessering.
 • Analyse og metoder
 • Spørring og analyse av data.
 • Datalogging fra eksterne enheter
 • Data og sikkerhet

Se emnets nettsider for oppdatert informasjon.

Læringsutbytte:
 • Kjenne databasehåndteringssystemer og det teoretiske fundament.
 • Beherske metoder og teknikker for strukturering av rådata.
 • Kjenne ulike metoder for modellering og analyse av data lokalisert i databaser
 • Kunne programmere løsninger for prosessering og analyse av rådata
 • Kunne anvende eksisterende analyse-programvare og kjenne virkemåten
 • Kjenne analyseprinsipper benyttet i datamining
 • Kjenne prinsippene bak IOT (Internet Of Things)
 • Kjenne prinsippene bak datalogging og on-line visning
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger.
 • Gruppearbeid/øvinger med øvingslærer tilstede i utvalgte timer.
 • Obligatoriske oppgaveløsninger.
 • Selvstudium.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning vil skje gjennom øvingslærere i grupper.
Pensum:
Kunngjøres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
INF100, INF120
Anbefalte forkunnskaper:
Kjenne grunnleggende prinsipper innen informatikk. Kjenne prinsipper for programmering og kunne programmere på et grunnleggende nivå.
Obligatorisk aktivitet:
Det gis noen obligatoriske oppgaver. Oppgavene vil omfatte alle forhold som er av viktighet i læringen av emnet. En større oppgave gjennomføres mot slutten av kurset. Detaljene kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:

Ved 15 eller flere studenter: 3 timer ved skriftlig eksamen.

Ved færre enn 15 studenter: 1 time muntlig eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 sp overlapp mot INF130
Undervisningstid:
 • Forelesninger: 2 timer pr uke i 13 uker.
 • Plenumsgjennomgang av  øvelser: 2 timer pr uke i 13 uker.
 • Øvelser: 2 timer pr uke i 13 uker.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått