Course code INF205

INF205 Ressurseffektiv programmering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Martin Thomas Horsch
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i programmering i et kompilert programmeringsspråk med eksplisitt minneforvaltning, med fokus på effektiv bruk av minne- og regneressurser. Emnet er ment for studenter med betydelig programmeringserfaring i et høynivåspråk som Python. Konkrete tema er:

 • Syntaks og semantikk til moderne C++
 • Kompilering og bygging av prosjekter
 • Pekere, minneallokering og deallokering
 • Bruk av C++ standardbiblioteket
 • Generisk programmering med templates
 • Implementering av beholderdatatyper
 • Kommunikasjon mellom prosesser
 • Forutsetninger for embedded programming
 • Optimalisering
Læringsutbytte:

Når du har fullført emnet kan du

 • implementere løsninger i moderne C++
 • forvalte minne riktig o større prosjekter
 • benytte verktøyene levert av C++ standardbiblioteket og tredjepartsbiblioteker
 • implementere datatyper fra bunnen av
 • skrive kode egnet for innebyggede systemer
 • lage grensesnitt slik at dine kode kan samhandle med annen programvare
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, datalab og programmeringsoppgaver.
Læringsstøtte:
Emnerom i Canvas, digitalt diskusjosforum, støtte ved hjelpelærere i datalab.
Pensum:
Kunngjøres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
INF120, INF200
Anbefalte forkunnskaper:
TEL211
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske programmeringsoppgaver. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Vurdering på grunnlag av et programmeringsprosjekt. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
26t forelesninger, 26t datalab
Eksamensdetaljer: Programmeringsprosjekt: Bokstavkarakterer