Course code IND220

IND220 Innovasjonsbedrift

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Dette emnet har plassbegrensning. Førstemann til mølla.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene skal utvikle en forretningside, registrere bedriften, skaffe startkapital, skrive forretningsplan og årsrapport, drive og avvikle bedriften.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter gjennomgått emne kjenne til og kunne ta i bruk prosessverktøy for idégenerering, forretningsmodellering og samarbeid/teamutvikling. Kunnskap om gjennomføring av markedsanalyser, og praktisk markedsføring/salg av et produkt eller tjeneste er også viktig. Studentene skal kjenne til lover og regler for start, drift og avvikling av et selskap, samt kunne utarbeide budsjetter og utøve god økonomistyring.
Læringsaktiviteter:
Kurset legges opp med en kombinasjon av forelesninger og erfaringsbasert gruppearbeid/veiledning. Studentene vil bli fulgt opp av mentorer som er enten interne eller fra næringslivet. Det vil legges opp til og forventes at studentene deltar og presenterer på lokale og regionale arenaer
Pensum:
Business Model Generation Alexander Osterwalder Yves Pigneur
Anbefalte forkunnskaper:
BUS272
Obligatorisk aktivitet:
Bedriftene skal registreres i Ungt Entreprenørskap og Enhetsregisteret i Brønnøysund, samt delta på Venture Cup og NMBU mesterskapet i studentbedrift. Studenene skal delta på et kickoff arrangement i begynnelsen på semesteret og Studentgründerdag i samarbeid med Høyskolen i Østfold første semester
Vurderingsordning:
Til grunn for samlet evaluering ligger idérapport og forretningsplan som teller 70% og muntlig presentasjon som teller 30%. Dette er felles for hele gruppen og inngår i en samlet evaluering og karaktergiving.
Sensor:
Merknader:
Minimum 10 studenter
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Kurset legges opp temabasert med enkelte forelesninger gjennom semesteret, men hovedaktiviteten vil bli som selvstendig gruppearbeid under veiledning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått