IND220 Innovasjonsbedrift

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jesper Frausig

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:80

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen, .

Om dette emnet

Studentene skal utvikle en forretningsidé i regi av en studentbedrift som blir etablert i forbindelse med kurset. Det skal skrives en forretningsplan, samt en rapport som beskriver bedriftens prosesser. Utvalgte bedrifter får mulighet til å delta i ulike konkurranser. I kurset er det oppgitt anbefalt litteratur. Tilegning av stoff skjer gjennom forelesninger, erfaringsbasert gruppearbeid/veiledning, selvstudium og anbefalt litteratur.

Dette lærer du

Studentene skal etter gjennomgått emne kjenne til og kunne ta i bruk prosessverktøy for idégenerering, forretningsmodellering og samarbeid/teamutvikling, samt gjennomføre forventningsavklaringer opp marked, samarbeidspartnere, finansieringskilder. Kunnskap om gjennomføring av markedsanalyser, og praktisk markedsføring/salg av et produkt eller tjeneste er også viktig. Studentene skal kjenne til lover og regler for start, drift og avvikling av et selskap, samt kunne utarbeide budsjetter og utøve god økonomistyring.
  • Kurset legges opp med en kombinasjon av forelesninger og erfaringsbasert gruppearbeid/veiledning. Studentene vil bli fulgt opp av mentorer som er enten interne eller fra næringslivet. Det vil legges opp til og forventes at studentene deltar og presenterer på lokale og regionale arenaer
  • Pensum opplyses på første forelesning
  • Til grunn for mappe evaluering ligger personlig log, idérapport, prosessrapport og forretningsplan som teller 70% og muntlig presentasjon med tilhørende spørsmål som teller 30%.

    Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
  • Bedriftene skal registreres i Ungt Entreprenørskap og Enhetsregisteret i Brønnøysund, samt delta på Venture Cup, NMBU mesterskapet i studentbedrift, eventuelt andre arrangement. Studentene skal delta på et kickoff arrangement i begynnelsen på semesteret. To veiledninger i måneden gjennom hele kurset er obligatorisk.
  • Minimum 10 studenter
  • 4 timer pr uke. Fordelt på forelesninger og øvelser. Kurset legges opp temabasert med enkelte forelesninger gjennom semesteret, men hovedaktiviteten vil bli som selvstendig gruppearbeid under veiledning.
  • Dette emnet har plassbegrensning. Førstemann til mølla.
  • GSK