Course code HFX407

HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Angela Dagmar Schwarm
Medvirkende: Bente Aspeholen Åby, Peter Christian Dörsch, Hanne Kolsrud Hustoft, Alemayehu Kidane Sagaye, Phillip Byron Pope, Dag-Kristoffer Forberg, Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:

August blokk

Uke 33- 34 (Første mandag: Bare undervisning på formiddagen, grunnet velkomstdag for nye studenter)

kl. 09:00 - 14:30

Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kvalifisere studentene til å gjennomføre, evaluere og diskutere eksperimenter og konsepter i (dyreernæring) forskning relatert til fordøyelse av fôr ved mikrobiell gjæring og utslipp av metan
Læringsutbytte:

KUNNSKAP. Studenten skal:

-kjenne metoder og faktorer som bestemmer og tiltak som reduserer metanutslipp fra drøvtyggere

-kjenne genomikk databehandling for å karakterisere mikrobielle funksjoner

-ha kunnskap om livssyklusanalyse

FERDIGHETER. Studenten skal kunne:

-gjennomføre in vitro eksperimenter med vommvæske (prøvetaking, laboratorieanalyser)

-evne å evaluere og tolke data generert i dette kurset og skrive et felles manuskript

-bidra i undersøkelse av metanutslipp fra drøvtyggere

GENEREL KOMPETANSE. Studenten skal kunne:

-informere fagpersoner om egne forskningsresultater

-bidra til tiltak å mindre metanutslipp fra drøvtyggere

Læringsaktiviteter:
Forberedelse av emnet: Selvstudium: muntlig presentasjonsforberedelse og rapportskriving (15 timer). I løpet av kurset: praktiserer erfaring med prøvetaking av rumeninnhold og in vitro batchkultur, GreenFeed-system, studentforedrag, øvelser, individuelt og gruppearbeid (80 timer) I løpet av og etter kurset: Manuskriptskriving fortsettes og krysslesing (30 timer)
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse og aktiv deltakelse på kurset og i gruppearbeidet er forutsetninger for å delta i eksamen.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: presentasjon, rapport, oppgaver, og tilstedeværelse og aktiv deltakelse i emnet. Bestått / ikke bestått.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Master og PhD studenter
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått