Course code HFX407

HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Angela Dagmar Schwarm
Medvirkende: Alemayehu Kidane Sagaye, Phillip Byron Pope, Egil Prestløkken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:

August blokk

17-28 august

Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: PhD studenter
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kvalifisere studentene til å gjennomføre, evaluere og diskutere eksperimenter og konsepter i (dyreernæring) forskning relatert til fordøyelse av fôr ved mikrobiell gjæring og utslipp av metan, karbondioksid og ammoniakk
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne gjennomføre, evaluere og diskutere in vitro, in vivo og i silico eksperimenter som inkluderer (vommen) prøveinnsamling, laboratorieanalyser, dataevaluering, molekylære omikk-teknologier og databehandling. Metodene inkluderer måling av metan og reduksjonsmuligheter og karakterisering av mikrobielle funksjoner basert på genomsekvenser. Studentene skal anvende oppnådd kunnskap og tilegne seg og utvikle konsepter innen forskning relatert til fordøyelse av fôr ved mikrobiell gjæring og utslipp av metan, karbondioksid og ammoniakk.
Læringsaktiviteter:
Forberedelse av emnet: Selvstudium: muntlig presentasjonsforberedelse og rapportskriving (20 timer). I løpet av kurset: praktiserer erfaring med prøvetaking av rumeninnhold og in vitro batchkultur, GreenFeed-system, studentforedrag, øvelser, individuelt og gruppearbeid (80 timer) Etter kurset: Manuskriptskriving og krysslesing (50 timer)
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse og aktiv deltakelse på kurset og i gruppearbeidet er forutsetninger for å delta i eksamen.
Vurderingsordning:
Eksamen er en kombinasjon av 2 muntlige presentasjoner med spørsmål, vurdering av en individuell og en gruppeoppgave (2 rapporter), og tilstedeværelse og aktiv deltakelse i emnet. Vurdering: Bestått / ikke bestått.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
PhD studenter
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: :