Course code HFX407

HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Emnet gis ved behov.  Emnet har undervisning og vurdering i alle terminer.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
-
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
-
Læringsutbytte:
-
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
-
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
-
Opptakskrav:
-
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått