HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Angela Dagmar Schwarm

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:

8

Ved mindre enn 5 påmeldte studenter vil kurset ikke bli gitt.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer (25 timer per kreditpoeng), bestående av timer med klassekontakt og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenfor planlagt undervisning.

Undervisnings- og vurderingsperiode:

August blokk

Uke 34 og 35

Kl. 09.00- 14.30

Om dette emnet

Kvalifisere studentene til å gjennomføre, evaluere og diskutere eksperimenter og konsepter i (dyreernæring) forskning relatert til fordøyelse av fôr ved mikrobiell gjæring og utslipp av metan

Dette lærer du

KUNNSKAP. Studenten skal:

-kjenne metoder og faktorer som bestemmer og tiltak som reduserer metanutslipp fra drøvtyggere

-kjenne genomikk databehandling for å karakterisere mikrobielle funksjoner

-ha kunnskap om livssyklusanalyse

FERDIGHETER. Studenten skal kunne:

-gjennomføre in vitro eksperimenter med vommvæske (prøvetaking, laboratorieanalyser)

-evne å evaluere og tolke data generert i dette kurset og skrive et felles manuskript

-bidra i undersøkelse av metanutslipp fra drøvtyggere

GENERELL KOMPETANSE. Studenten skal kunne:

-informere fagpersoner om egne forskningsresultater

-bidra til tiltak å mindre metanutslipp fra drøvtyggere

 • Praktisk erfaring med prøvetaking av vominnhold og in vitro batchkultur, GreenFeed system, selvstudium, studentforedrag, øvelser, individuelt og gruppearbeid, manuskriptskriving og krysslesing.
 • Veiledning fra emneansvarlig/lærer for laborarbeid, interpretasjon av resultater, manuskript skriving, og individuell og gruppearbeid. Forelesningsmaterialet og literatur legges ut i Canvas.
 • Forelesningsmaterialet og literatur legges ut i Canvas.
 • Bachelor in husdyrvitenskap, biologi, veterinær eller tilsvarende
 • Mappevurdering: presentasjon, oppgaver, og tilstedeværelse og aktiv deltakelse i emnet. Bestått / ikke bestått.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Emneansvarlig/lærer og medstudenter gjennomfører mappevurdering.
 • Tilstedeværelse og aktiv deltakelse på kurset og i gruppearbeidet er forutsetninger for å delta i eksamen. Deltakelse i minimum 80% av undervisningen
 • Master og PhD studenter

  Studenter som har tatt HFE302 og HFE314 vil bli prioritert.