Course code HFX407

HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Angela Dagmar Schwarm
Medvirkende: Bente Aspeholen Åby, Peter Christian Dörsch, Hanne Kolsrud Hustoft, Alemayehu Kidane Sagaye, Phillip Byron Pope, Dag-Kristoffer Forberg, Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
8
Undervises i periode:

August block

week 33 and 34 (First Monday: morning teaching only - due to Welcome day in the afternoon).

0900-1430 h

Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kvalifisere studentene til å gjennomføre, evaluere og diskutere eksperimenter og konsepter i (dyreernæring) forskning relatert til fordøyelse av fôr ved mikrobiell gjæring og utslipp av metan
Læringsutbytte:

KUNNSKAP. Studenten skal:

-kjenne metoder og faktorer som bestemmer og tiltak som reduserer metanutslipp fra drøvtyggere

-kjenne genomikk databehandling for å karakterisere mikrobielle funksjoner

-ha kunnskap om livssyklusanalyse

FERDIGHETER. Studenten skal kunne:

-gjennomføre in vitro eksperimenter med vommvæske (prøvetaking, laboratorieanalyser)

-evne å evaluere og tolke data generert i dette kurset og skrive et felles manuskript

-bidra i undersøkelse av metanutslipp fra drøvtyggere

GENERELL KOMPETANSE. Studenten skal kunne:

-informere fagpersoner om egne forskningsresultater

-bidra til tiltak å mindre metanutslipp fra drøvtyggere

Læringsaktiviteter:
Praktiserer erfaring med prøvetaking av rumeninnhold og in vitro batchkultur, GreenFeed system, selvstudium, studentforedrag, øvelser, individuelt og gruppearbeid, manuskriptskriving (110 timer). Etter kurset: Manuskriptskriving fortsettes og krysslesing (15 timer)
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse og aktiv deltakelse på kurset og i gruppearbeidet er forutsetninger for å delta i eksamen.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: presentasjon, oppgaver, og tilstedeværelse og aktiv deltakelse i emnet. Bestått / ikke bestått.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Master og PhD studenter
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått