Course code HFX400

HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Anna Haug
Medvirkende: Øivind Andersen, Odd Magne Harstad, Ragnar Salte, Trond Storebakken, Magny Sissel Skinlo Thomassen, Knut Hove
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Ved oppmelding
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
12 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Tema relatert til metabolisme generelt, fordøyelsesystemet og metoder til bestemmelse av fordøyelighet av næringsstoffer, blodets funksjon, laktasjon, temperaturegulering, og metabolske forandringer som inntrer ved ulike energiinntak og næringsstoffinntak.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter at emnet er avsluttet kunne gjøre rede for, anvende og analysere hva som skjer i en organisme ved ulik energitilførsel, protein, fett og karbohydrat-tilførsel, væsketilførsel og tilførsel av ulike vitaminer og mineraler. Videre skal studenten gjøre rede for og vurdere betydningen av de ulike fysiologiske reguleringsmekanismer som trer i kraft under ulike forhold. Studenten skal kunne utføre eksperimenter som omhandler prøvetaking, flere metoder for å analysere prøvematerialet, og studenten skal også kunne vurdere resultatene. Studenten skal kunne komme fram til egne standpunkter i ernæringsmessige, biokjemiske og fysiologiske spørsmål.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokviearbeid. Dyreeksperimentelle øvelser og laboratorieøvelser.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Physiology of domestic Animals. Sjaastad, Hove, Sand. Scandinavian Veterinary Press. Utvalgte kapitler i Biochemistry. Mathews. Utvalgte artikler
Forutsatte forkunnskaper:
Mastergrad i husdyrvitenskap, akvakultur eller lignende. Gode basiskunnskaper i kjemi, biokjemi og fysiologi.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av journaler fra de eksperimentelle øvelsene. Presentasjon av andre øvinger, seminaroppgave, og innlevering av kort beskrivelse av temaene.
Vurderingsordning:
Karakteren (bestått/ikke bestått) er basert på den muntlige eksaminasjonen ved avslutningen av emnet. Eksaminasjonen varer ca. 1 time.
Sensor:
Det benyttes ekstern individuell sensor ved den muntlige eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3-6 timer forelesning pr. uke. 8-12 timer eksperimentelt arbeid pr. uke (arbeid med prøvetaking og prøveoppsamling og laboratoriearbeid). 3 timer kollokvie pr. uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått