Course code HFX400

HFX400 Ph.d. emne i Ernæringsfysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Angela Dagmar Schwarm
Medvirkende: Hanne Kolsrud Hustoft, Dag-Kristoffer Forberg, Knut Hove, Anna Haug
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Ved behov
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
12
Undervises i periode:
Emnet blir gitt i oktober/ november 2022 eller 2023 (on demand). Emnet har evaluering i oktober/ november
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse.
Læringsutbytte:
Emnet foreleses på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse.
Læringsaktiviteter:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Physiology of domestic Animals. Sjaastad, Hove, Sand. Scandinavian Veterinary Press. Utvalgte kapitler i Biochemistry. Mathews. Utvalgte artikler
Forutsatte forkunnskaper:
Master i husdyrvitenskap, akvakultur eller tilsvarende. Solide kunnskaper innen kjemi, biokjemi og fysiologi.
Obligatorisk aktivitet:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
-
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Se engelsk emnebeskrivelse
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått/ Ikke bestått