Course code HFX315

HFX315 Besetningsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Marko Ocepek
Medvirkende: Harald Volden, Ruth Catriona Margaret Newberry, Gunnar Klemetsdal, Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset handler om styring av husdyrproduksjonssystemer hvor ny digital teknologi skal bruke til å optimalisere produksjonen, samtidig som hensyn til dyrehelse, dyrevelferd, miljø- og samfunnskrav blir ivaretatt.

For at disse systemene skal utvikles og optimaliseres må man se på viktigheten av sammenhengen mellom ulike faktorer og teknologi. Faktorer inkluderer fôring, oppstalling/fjøs, dyrs atferd og velferd, helse, genetikk, og generell innvirkning på miljøet. Kurset vil også gi en oversikt over de siste, moderne digitale teknologier og overvåkningssystemer innenfor ulike produksjonssystemer (gris, storfe, kylling, sau, geit). Vi vil diskutere hvordan man effektivt kan integrere funksjonene til alle tilgjengelige systemer på gården til en smart farm-IoT (Internet of Things), samt hvordan man bruker dataene som er samlet inn av disse systemene, ved hjelp av, for eksempel, AI / maskinlærings-støttede analyser.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter fullført emne vil studentene ha innsikt i ny digital teknologi og overvåkingssystemer som brukes for besetningsstyring innen smartdyreproduksjon. Studentene skal også få kunnskap om aktuell teknologi som brukes innenfor ulike dyreproduksjonsarter og hvordan denne informasjonen kan bruke i beslutningsprosessene.

Ferdigheter: Studentene skal kunne bruke data fra ny digital teknologi og overvåkingssystemer i beslutningsprosesser.

Kompetanse: Studentene skal oppnå kompetanse i optimalisering og forbedring av husdyrproduksjonssystemer ved hjelp av smart teknologi.

Læringsaktiviteter:
Styring av dyreproduksjonssystemer som oppfyller ny digital teknologi som kan brukes til å optimalisere dyreproduksjon, og samtidig tar hensyn til dyrehelse, dyrevelferd, miljø- og samfunnskrav er hovedtema for kurset. Studenten skal gjøre seg kjent med moderne digitale teknologi og overvåkningssystemers, hvor effektivt man kan integrere funksjonene til alle tilgjengelige systemer på gården til en smart farm-IoT (Internet of Things), samt hvordan man bruker dataene som er samlet inn av disse systemene, ved hjelp av, for eksempel, AI / maskinlærings støttede analyser. Emnet inkluderer forelesninger/øvelser, demonstrasjoner av smartteknologi, gruppearbeid, presentasjoner og prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige for spørsmål rundt fagstoffet. Øvingsgruppe vil ha en ansvarlig veileder.
Pensum:

Relevante vitenskapelige artikler og rapporter i besetningsstyring.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
HET201 / HET203
Obligatorisk aktivitet:

Demonstrasjoner / øvelser. Rapport.

Kursevalueringer

Vurderingsordning:
Oppgave og muntlig eksamen. Oppgaven teller 30%, muntlig eksamen teller 70%. Vurdering A-F
Sensor:
Lærerne sensurerer obligatoriske oppgavene (30%) og eksamen (70%) og sensor godkjenner eksamensoppgaver og sensurerer skriftlig eksamen.
Merknader:
Emnet undervises på engelsk.
Normert arbeidsmengde:

Total arbeidsmengde for studentene skal være 300 timer. En passende fordeling vil være: Forelesninger og lesing av pensumstoff: 100 timer. Øvinger med rapport: 30 timer. Prosjektarbeid med presentasjon: 170 timer.

Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer per uke.
Eksamensdetaljer: :