HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Harald Volden

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:

Maks 20.

Ved mindre enn 10 påmeldte blir kurset ikke gitt.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Emnet vil bli gitt som en kombinasjon av forelesninger og øvingsoppgaver. Følgende fôringsrelaterte sykdomer vil bli behandlet: Indigestioner, hypocalsemi, hypomagnesemi, ketose og sykdommer relatert til mangel og forgiftning av mikromineraler.

Dette lærer du

Studentene skal oppnå et grunnleggende kunnskapsnivå- og ferdighetsnivå til å diagnostisere, iverksette tiltak og gi råd i forbindelse med fôringsbetingede sjukdommer og fôringsbetinget produksjonssvikt hos storfe. Skal beherske bruken av analyse- og planleggingsverktøy for å forebygge produksjonslidelser og produksjonssvikt. Studenter ved ProdMed og IHA skal lære å utnytte hverandres kunnskaper til best mulig rådgivning.
  • Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og øvingsoppgaver. Formålet med øvingsoppgavene er å knytte teoretiske og praktiske problemstillinger sammen. Studentene skal gjennom øvingsoppgaven finne relevant litteratur for å besvare oppgaven samt benytte et dataverktøy for å simulere problemstllinger knyttet til oppgavene
  • -Studentene vil bli fulgt opp gjennom plenumsdiskusjoner eller gruppevis gjennomgang av øvingsoppgavene
  • HFX201, HFE200
  • Semesteroppgave. Bestått/ikke bestått.
  • Avmeldingsfrist er 15. desember. Obligatorisk frammøte første undervisningsdag.
  • Om lag 50:50 fordeling mellom forelesninger og øvinger.
  • Studenter i husdyrvitenskap og studenter på veterinærstudiet.
  • Bestått/ Ikke bestått
  • Realfag