Course code HFX256

HFX256 Småfe: avl, ernæring og etologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Margrete Eknæs
Medvirkende: Ingjerd Dønnem, Geir Steinheim, Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20 studenter
Undervises i periode:
August blokk
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Studenter på B-HV og M-HV.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innholdet i emnet deles inn i avl, ernæring og etologi innen kjøtt- og mjølkeproduksjon hos småfe. Det inkluderer sau og geit. Hoveddelene vil bestå av a) fôring, ernæring og stell, b) fôrplanlegging, c) anvendt avlsarbeid, d) husdyrmiljø, e) dyrevelferd, f) økonomi.
Læringsutbytte:

Etter kurset skal studentene kjenne omfang og struktur på kjøttproduksjon og mjølkeproduksjon på småfe i Norge, også ullproduksjon. Studenten skal kjenne til prinsipper for fôrplanlegging og kunne sette opp fôrplaner til saue- og geitebønder. Studentene skal også ha kunnskap om fôring og stell gjennom en drektighets- og laktasjonssyklus, kjøtt- og mjølkekvalitet, beite og kulturlandskapspleie, holdvurdering som redskap i fôrplanlegginga og noen viktige forhold som påvirker økonomien i saue- og geitehold.

Innen anvendt avl skal studentene forstå de norske avlsoppleggene for sau og geit, ha kjennskap til avlsmål og avlsorganisasjonen.

Innenfor husdyrmiljø og etologi skal studentene ha kunnskap om dyrenes termoregulering, deres krav til klima og dyrevelferd og hvordan ulike miljøfaktorer påvirker adferd, helse og velferd. Studentene skal ha oversikt over innredningssystemer og bygninger for sau og geit.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid med presentasjoner med lærer tilstede, og en selvstendig øvingsoppgave. Det vil bli demonstrasjoner i saue- og geitefjøset ved Senter for husdyrforsøk.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
En oversikt over aktuell litteratur vil bli presentert ved undervisningsstart
Forutsatte forkunnskaper:
HFX132, HFA200, HFE200, HET201
Anbefalte forkunnskaper:
HFX202, HFX201
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av oppgave er obligatorisk aktivitet.
Vurderingsordning:
 Oppgave med bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor er med på vurderingen av oppgaven.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
-
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått