Course code HFX225

HFX225 Hund: avl, ernæring og etologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ruth Catriona Margaret Newberry
Medvirkende: Peer Berg, Dag Inge Våge, Geir Steinheim, Odd Vangen, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 8 studenter.
Undervises i periode:

Emnet flyttet til HØST fra 2021/2022. 

Emnet gis ikke VÅR 2021. 

Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette tverrfaglige kurset om hundeavl, ernæring og etologi er fokusert på vitenskapelig kunnskap om hundebiologi og anvendelser for å holde hunder til forskjellige formål (f.eks. som kjæledyr, arbeidshunder, showhunder, idrettshunder, terapihunder). Kurset dekker faktorer som påvirker bruksegenskaper, atferd, helse og velferd hos hunder, og kvaliteten på deres forhold til mennesker. Det inkluderer avl og seleksjon, holdemiljø, fôring og treningsmetoder. Noen sammenligninger blir gjort med huskatten, en annen rovdyrart som lever tett med mennesker. Kurset gir viktig grunnleggende kunnskap for hunde- og katteeiere, oppdrettere og de som arbeider innen kommersiell virksomhet relatert til kjæledyr.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha den dybdekunnskapen for (1) å beskrive hundens atferdsutvikling, sosial atferd, kommunikasjon og rovvilt, samt endringer i atferd på grunn av domestisering; (2) å forklare ernæringsbehovene til hunder i henhold til alder og fysisk aktivitet, og beskrive næringsinnholdet i foringredienser og fôrprodukter til hunder; og (3) å diskutere hvordan gener påvirker hundens egenskaper, og virkningen av avl innenfor små hundepopulasjoner. Studentene skal også utvikle kompetanse for (4) å evaluere problemer, identifisere løsninger og kommunisere anbefalinger om ansvarlige hundeavlsbeslutninger, riktig fôring og forebygging av atferdsproblemer slik at hunder kan ha god helse og velferd og et godt forhold til mennesker.
Læringsaktiviteter:

Kurset inkluderer forelesninger, øvelser, demonstrasjoner, utferder og kollokvier. Ulike gjesteforelesere bidrar med forelesning på spesialområder.

I samråd med lærere valgte studenter temaene for obligatoriske oppgaver som utdyper og integrerer kunnskap. Disse oppgavene innebærer søking og kritisk evaluering av løsninger på problemer knyttet til hold av hunder, og vil gjennomføres individuelt eller i grupper på 2-3 studenter. De blir presentert i kollokvier og leveres som skriftlige rapporter.

Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige by e-post for spørsmål rundt fagstoffet. Avtaler planlegges på e-post ved behov. Studenter ha en veileder for hver obligatoriske oppgave. Det finnes fagstoff i Canvas.
Pensum:

Serpell J. 2017. The Domestic Dog: Its Evolution, Behavior and Interactions with People. 2nd Edition. Cambridge University Press, Cambridge UK. ISBN: 978-1107699342 (paperback) [Hardback, 2017; e-book, 2016]. Pensum side 22-66, 93-117, 133-299, 319-341 (totalt 260 sider).

Case LP, Daristotle L, Hayek MG, Raasch MF. 2011. Canine and Feline Nutrition: A Resource for Companion Animal Professionals. Third edition. Mosby Elsevier, Maryland Heights, Missouri, USA. ISBN: 978-0323066198 (paperback) [e-book, 2010]. 562 p. (deler av)

Forelesningsmateriale fra alle foreleserne legges i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX132 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene forventes å presentere sin semesteroppgave i et kollokvium og delta i kollokvier og utflukter.
Vurderingsordning:
70% skriftlig eksamen (3 timer, karakter A-F), 30% semesteroppgave (karakter A-F).
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensoppgaver og sensurerer skriftlig eksamen. 
Merknader:
Emnet undervises dels på norsk, dels på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Overlapp:
5 stp mot:
  • HFX220
  • HFX221
  • HFX121
  • HET320
  • HFA226
Undervisningstid:
Forelesninger 4 timer per uke. Utflukter krever ekstra tid.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer