Course code HFX133

HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Birger Svihus
Medvirkende: Christian Anton Smedshaug
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dei neste 50 åra må vi produsere meir mat enn i heile historia til nå. Ikkje berre må vi produsere nok og trygg mat, men på ein berekraftig måte til eit veksande folketal med endra kosthaldsvanar, under usikre klimatiske, økonomiske og geopolitiske vilkår.  Dette er nedfelt i FNs bærekraftmål nr. 2, Utrydde svolt, som omhandlar matsikkerhet, særleg for småskalaprodusentar, rett ernæring, bevaring av mangfald i dyrka planter og husdyr. Får vi dette til, kan vi også nå bærekraftmål nr. 1, Utrydde fattigdom, og bærekraftmål nr.13, Stoppe klimaendringene, fordi matproduksjonen bidrar sterkt.

Samtidig skal vi bevare urørt natur. Kan nye teknologiar, som dyrking av algar og insekt til fôr vera ein veg å gå? Betyr auka handel med matvarer større matsikkerheit?

Som student møter du desse spørsmåla ofte, og bør nytte tida til å finne ut: Korleis kan mi utdanning og mitt yrke hjelpe meg til å bidra? Dette kurset er for deg som vil bli forvirra og inspirert av dei mange perspektiva - frå økonomi, biologi, husdyr- og planteproduksjon!

Vi tar opp:

 • Ressursgrunnlaget for dagens matvareproduksjon
 • Kva skil landbruksproduksjon frå industri
 • Historiske idear om landbruk- og matforsyning frå den industrielle revolusjonen til i dag
 • Matsikkerheit, mattryggleik, matsuverenitet: Kva er kva?
 • Frå ekstensiv til intensiv produksjon
 • Frå den grøne revolusjonen til genmodifisering
 • Land, vatn, gjødsel, fôr eller mat - vil vi ha nok?
 • Forholdet mellom korn, husdyr og ernæring
 • Jord- og husdyrbruk i eit klimaperspektiv
 • Bioøkonomien, frå matproduksjon til biomasse
Læringsutbytte:
 • Studentane skal ha tileigna seg grunnleggande kunnskap om samanhengane i nasjonal og global matproduksjon
 • Kunne bruke denne kunnskapen vidare i sitt studieprogram ved NMBU
 • Gjera dei i stand til delta aktivt i samfunnsdebatten om desse spørsmåla. 
Læringsaktiviteter:
 • Førelesningar, filmar, debatt m.m.
 • Studentpresentasjoner av gjennomgåtte emne
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Christian Anton Smedshaug, 2012  "Kan jordbruket fø verden"? Universitetsforlaget, 2. utgave.

Åsmund Bjørnstad, 2012 "Vårt daglige brød. Kornets kulturhistorie" Vidarforlget AS. Utvalgte kapitler.

Power Point presentasjoner

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.  Karakterregel A - F 
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet erstatter HFX130B, og det er derfor 100% overlapp mellom disse emnene.
Undervisningstid:
150 timer fordelt på daglige forelesninger og gruppeoppgaver/gruppearbeid med tema i tilknytning til forelesningene. 
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått