Course code HFE414

HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Rasmus Bovbjerg Jensen
Medvirkende: Hanne Kolsrud Hustoft, Alemayehu Kidane Sagaye, Margrete Eknæs, Angela Dagmar Schwarm, Dag-Kristoffer Forberg, Harald Volden, Knut Egil Bøe, Egil Prestløkken, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 totalt for HFE314 og HFE414
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Ph.d. kandidater innen relevante fagområder
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Et fordypnings kurs med fokus på ernæring og fysiologi i ulike dyrearter (f.eks. karnivore, drøvtyggere, griser, fisk, hester). Emnet skal gi studentene den teoretiske bakgrunnen og praktisk erfaring for å forstå de forskjellige eksperimentelle teknikkene som brukes til å studere dyreernæring og fysiologi. Kurset vil inneholde en blanding av forelesninger, demonstrasjoner med praktisk arbeid, teoretiske øvelser samt studentpresentasjoner. Starten av kurset vil fokusere på forsøksdyrvitenskap for å gi studentene de nødvendige kvalifikasjonene til å delta i dyreforsøk.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter kurset skal studentene ha en inngående kunnskap om dyreernæring og fysiologi i ulike arter. Studentene skal også få kunnskap om mulighetene og begrensningene med forskjellige eksperimentelle teknikker brukt i forskningen innen dyreernæring og -fysiologi.

Ferdigheter: Studentene skal ha ferdigheter til å videreutvikle eksisterende kunnskap og de vil kunne vurdere muligheter, begrensninger og konsekvenser når de studerer dyreernæring og fysiologi.

Kompetanse: Studentene skal ha kompetanse slik at de kan planlegge, gjennomføre, evaluere og tolke resultater fra forsøk innen dyreernæring og fysiologi. Studentene kan løse problemer relatert til ernæring og fysiologi hos dyr. Studentene vil kunne implementere kunnskap i praksis og innovasjon.

Læringsaktiviteter:
Kurset vil bli delt inn i en rekke emner som omhandler forskjellige teknikker (blodprøvetaking, fordøyelighet, passasjehastighet, indirekte kalorimetri, stabile isotoper, mikrobiota, metanutslipp, fôranalyse, in-vitro) og bruk av forskjellige modelldyr (karnivore, drøvtyggere, griser, fisk, hester). Temaene vil endre seg fra år til år avhengig av pågående forskning eller relevante aktiviteter. Hvert emne inneholder forelesninger gitt av lærere, demonstrasjoner av teknikker med praktisk arbeid, teoretiske øvelser samt studentpresentasjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Relevant litteratur er tilgjengelig fra Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
HFX201 Fysiologi, HFE200 General ernæring, eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Master i husdyrvitenskap, biologi, veterinær eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av semesteroppgaver og deltagelse i 80% av demonstrasjonene
Vurderingsordning:

Forsøksdyrvitenskap: Flervalgseksamen i Canvas. Bestått/ikke bestått. Kravet for å få bestått er 50 %. 

Endelig eksamen: Muntlig eksamen (A-F)

Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 25 timer, demonstrasjoner: 25 timer, øvelser: 25 timer, presentasjoner: 25 timer, rapporter: 75 timer, selvstudier: 75 timer
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bokstavkarakterer