Course code HFE400

HFE400 Lipidmetabolisme

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Bente Synnøve Ruyter
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Annet. Ved behov.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og/eller vårparallellen avhengig av etterspørsel
Første gang: Studieår 2006-2007
Emnets innhold:
Læreboken Biochemistry of lipids, lipoprotein and membrane, sjette utgave, av Neale Ridgway and Roger McLeods vil danne grunnlaget for kursets innhold. I tillegg vil et utvalg av nye oversiktsartikler innen lipidmetabolisme i lever, muskel og fettvev være pensum. Disse artiklene vil legges opp individuelt, alt etter den enkelte students hovedfokus innen forskning.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg generell avansert kunnskap om viktige temaer innen lipid, lipoprotein og membran biokjemi.
  • Studentene skal fordype seg i et selvvalgt tema innen lipidforskning

​​Generell kompetanse:

  • Studentene vil tilegne seg bred oversikt over lipidmetabolisme i de metabolske vevene lever, fettvev og muskel.
Læringsaktiviteter:
Kurset legges hovedsakelig opp som selvstudium. Kollokvium i grupper organiseres ved behov.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål og vil også organisere kollokvium ved behov.
Pensum:
Se Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskap i biokjemi og fysiologi.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset er hovedsakelig beregnet på studenter som allerede har gode basiskunnskaper i biokjemi og med generelle bakgrunnskunnskaper om lipidmetabolisme.
Vurderingsordning:
En times muntlig eksamen med ekstern sensor tilstede.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
REALFAG
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått / Ikke bestått