Course code HFE400

HFE400 Lipidmetabolisme

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Bente Synnøve Ruyter
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Annet. Ved behov.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og/eller vårparallellen avhengig av etterspørsel
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Læreboken Biochemistry of lipids, lipoprotein and membrane, sjette utgave, av Neale Ridgway and Roger McLeods vil danne grunnlaget for kursets innhold. I tillegg vil et utvalg av nye oversiktsartikler innen lipidmetabolisme i lever, muskel og fettvev være pensum. Disse artiklene vil legges opp individuelt, alt etter den enkelte students hovedfokus innen forskning.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg generell avansert kunnskap om viktige temaer innen lipid, lipoprotein og membran biokjemi.
  • Studentene skal fordype seg i et selvvalgt tema innen lipidforskning

​​Generell kompetanse:

  • Studentene vil tilegne seg bred oversikt over lipidmetabolisme i de metabolske vevene lever, fettvev og muskel.
Læringsaktiviteter:
Kurset legges hovedsakelig opp som selvstudium. Kollokvium i grupper organiseres ved behov.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål og vil også organisere kollokvium ved behov.
Pensum:
Se Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskap i biokjemi og fysiologi.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset er hovedsakelig beregnet på studenter som allerede har gode basiskunnskaper i biokjemi og med generelle bakgrunnskunnskaper om lipidmetabolisme.
Vurderingsordning:
En times muntlig eksamen med ekstern sensor tilstede.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
REALFAG
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått/ Ikke bestått