Detaljer om emnet HFE400

HFE400 Lipidmetabolisme

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Bente Synnøve Ruyter
Medvirkende: Magny Sissel Skinlo Thomassen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Annet. Ved behov.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Læreboken Biochemistry of lipids, lipoprotein and membranes av D.E Vance og J.E. vance, vil danne grunnlaget for kursets innhold. I tillegg vil et utvalg av nye oversiktsartikler innen lipidmetabolisme i lever, muskel og fettvev være pensum. Disse artiklene vil legges opp individuelt, alt etter den enkelte students hovedfokus innen forskning.
Læringsutbytte:
Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg ny og avansert kunnskap i viktige temaer innen lipid, lipoprotein og membran biokjemi. Det vil legges vekt på lipidmetabolisme i de metabolske vevene lever, fettvev og muskel.
Læringsaktiviteter:
Kurset legges hovedsakelig opp som selvstudium. Kollokvium i grupper organiseres ved behov.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål og vil også organisere kollokvium ved behov.
Pensum:
Se Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskap i biokjemi og fysiologi.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset er hovedsakelig beregnet på studenter som allerede har gode basiskunnskaper i biokjemi og med generelle bakgrunnskunnskaper om lipidmetabolisme.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En times muntlig eksamen med ekstern sensor tilstede.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått / Ikke bestått