Course code HFE400

HFE400 Lipidmetabolisme

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Bente Synnøve Ruyter
Medvirkende: Magny Sissel Skinlo Thomassen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Annet. Ved behov.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Læreboken Biochemistry of lipids, lipoprotein and membranes av D.E Vance og J.E. vance, vil danne grunnlaget for kursets innhold. I tillegg vil et utvalg av nye oversiktsartikler innen lipidmetabolisme i lever, muskel og fettvev være pensum. Disse artiklene vil legges opp individuelt, alt etter den enkelte students hovedfokus innen forskning.
Læringsutbytte:
Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg ny og avansert kunnskap i viktige temaer innen lipid, lipoprotein og membran biokjemi. Det vil legges vekt på lipidmetabolisme i de metabolske vevene lever, fettvev og muskel.
Læringsaktiviteter:
Kurset legges hovedsakelig opp som selvstudium. Kollokvium i grupper organiseres ved behov.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål og vil også organisere kollokvium ved behov.
Pensum:
Se punkt 21.
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskap i biokjemi og fysiologi.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset er hovedsakelig beregnet på studenter som allerede har gode basiskunnskaper i biokjemi og med generelle bakgrunnskunnskaper om lipidmetabolisme.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En times muntlig eksamen med ekstern sensor tilstede.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått