HFE400 Lipidmetabolisme

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Bente Synnøve Ruyter

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Annet. Ved behov.

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og/eller vårparallellen avhengig av etterspørsel

Om dette emnet

Læreboken Biochemistry of lipids, lipoprotein and membrane, sjette utgave, av Neale Ridgway and Roger McLeods vil danne grunnlaget for kursets innhold. I tillegg vil et utvalg av nye oversiktsartikler innen lipidmetabolisme i lever, muskel og fettvev være pensum. Disse artiklene vil legges opp individuelt, alt etter den enkelte students hovedfokus innen forskning.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg generell avansert kunnskap om viktige temaer innen lipid, lipoprotein og membran biokjemi.
 • Studentene skal fordype seg i et selvvalgt tema innen lipidforskning

​​Generell kompetanse:

 • Studentene vil tilegne seg bred oversikt over lipidmetabolisme i de metabolske vevene lever, fettvev og muskel.
 • Kurset legges hovedsakelig opp som selvstudium. Kollokvium i grupper organiseres ved behov.
 • Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål og vil også organisere kollokvium ved behov.
 • Se Canvas
 • Basiskunnskap i biokjemi og fysiologi.
 • En times muntlig eksamen med ekstern sensor tilstede.
 • Ekstern sensor vil evaluere eksamen.
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Realfag