Detaljer om emnet HFE205

HFE205 Fôrmidler og fôrmiddelvurdering: Grovfôr og kraftfôr i husdyrproduksjon

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Ingjerd Dønnem
Medvirkende: Elin Follaug Johnsen, Åshild Gunilla Ergon, Dejan Dragan Miladinovic, Egil Prestløkken, Anne Kjersti Uhlen, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
HØST
Første gang: Studieår 2020-2021
Emnets innhold:

Innholdet i emnet kan deles i følgende hovedtemaer:

  • Bruk av grovfôr og kraftfôr i Norge. Statistikk og utvikling.
  • Fôrmiddelvurdering til ulike husdyr.
  • Kjemisk analyse for bestemmelse av næringsinnhold og energi i fôr​.
  • Kraftfôrråvarer: Korn (bygg, havre, hvete), oljevekster, belgvekster, soya, nye kraftfôrråvarer. Faktorer som påvirker kjemisk innhold og fôrverdi. Norske og importerte kraftfôrråvarer. Prinsipper for dyrking, og tilpasninger for å oppnå god fôrkvalitet og bærekraftig produksjon av fôr (inkludert forhold knyttet til jord og jordarbeiding, dyrkingsteknikk og klimatilpasninger).
  • Grovfôr: Eng- og beitevekster, ettårige vekster til grønnfôr. Høsting og konserveringsmetoder. Faktorer som påvirker kjemisk innhold og fôrverdi. Prinsipper ved dyrking av grovfôr, og tilpasninger for å oppnå god avling og god fôrkvalitet som grunnlag for bærekraftig matproduksjon basert på drøvtyggere.
  • Kraftfôrblandinger og kraftfôrteknologi

Emnet inneholder en fellesdel som foreleses for studenter som tar PJH212 og HFE205. Fellesdelen omhandler alle delene bortsett fra kraftfôrblandinger og kraftfôrteknologi. I HFE205 blir det videre forelest i dybden innen landbrukspolitikk, kraftfôrråvarer, fôrmiddelvurdering til ulike husdyrslag og faktorer ved fôret som påvirker næringsopptak hos husdyr.  

Læringsutbytte:
Ved fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for fôrmiddelvurdering hos ulike husdyr med bakgrunn i dyrenes fordøyelse og omsetting av næringsstoff. Studenten skal kunne de mest anvendte analysemetodene som benyttes for vurdering av fôr i husdyrproduksjon, samt forstå fôrdeklarasjoner og tolke analysebevis av fôr og fôrmidler fra et laboratorium. Studenten skal ha god kunnskap om: De viktigste råvarer som brukes i kraftfôr/konsentrerte fôrtyper til husdyr, kjæledyr og fisk. Metoder som brukes ved komponering av kraftfôrblandinger og behandlingsmetoder ved produksjon av kraftfôr. Betydning og funksjon av tilsetningsstoffer i kraftfôr. Lover og forskrifter om kraftfôr og bruk av tilsetningsstoffer. Omfang og betydning av de viktigste grovfôrmidlene. Prinsipper for dyrking av grovfôr, oljevekster og korn og hvordan dyrkingsteknikk kan påvirke kjemisk sammensetning og fôrverdi. Sentrale faktorer som virker på innhold av næringsstoffer, næringsverdi og fôropptak av grovfôr. Prinsipper og metoder for dyrking, høsting og konservering av grovfôr. Studenten skal ved avslutning av emnet ha oversikt over kraftfôrets og grovfôrets betydning i norske husdyrproduksjoner, og være i stand til å delta i samfunnsdebatten om emner som vedrører kraftfôr og grovfôrdyrking. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger med utarbeidelse av rapport, gruppearbeid med presentasjon, utferd. 
Læringsstøtte:
Canvas m.m
Pensum:
Kraftfôr (Skrede, A. og Ahlstrøm, Ø. 2017). Liste over annen pensumlitteratur oppgis ved emnets start. 
Forutsatte forkunnskaper:
HFX132 og HFE200
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med innlevert rapport, deltakelse i gruppearbeid, deltakelse på utferder og gjesteforelesninger.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor bidrar i utforming av eksamensoppgaver og sensurerer et utvalg av besvarelsene. 
Merknader:
Studenter som har gjennomført et eller flere av emnene HFE202 Kraftfôr, HFE203 Grovfôr eller HFX202 Drøvtyggerfysiologi/ernæring får 5 studiepoeng i reduksjon
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Overlapp:
5stp mot PJH212, HFE202, HFE203 og HFX202
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått