Course code HFE205

HFE205 Fôrmidler og fôrmiddelvurdering: Grovfôr og kraftfôr i husdyrproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ingjerd Dønnem, Øystein Ahlstrøm
Medvirkende: Elin Follaug Johnsen, Hanne Kolsrud Hustoft, Åshild Gunilla Ergon, Dejan Dragan Miladinovic, Egil Prestløkken, Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
HØST
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Innholdet i emnet kan deles i følgende hovedtemaer:

 • Bruk av grovfôr og kraftfôr i Norge. Landbrukspolitiske målsettinger. Statistikk og utvikling.
 • Grovfôr: Eng- og beitevekster, ettårige vekster til grønnfôr. Høsting og konserveringsmetoder. Faktorer som påvirker kjemisk innhold og fôrverdi. Prinsipper ved dyrking av grovfôr, og tilpasninger for å oppnå god avling og god fôrkvalitet som grunnlag for bærekraftig matproduksjon basert på drøvtyggere.
 • Kraftfôrråvarer: Korn (bygg, havre, hvete), oljevekster, belgvekster, soya, nye kraftfôrråvarer. Faktorer som påvirker kjemisk innhold og fôrverdi. Norske og importerte kraftfôrråvarer. Prinsipper for dyrking, og tilpasninger for å oppnå god fôrkvalitet og bærekraftig produksjon av fôr (inkludert forhold knyttet til jord og jordarbeiding, dyrkingsteknikk og klimatilpasninger).
 • Fôrmiddelvurdering til ulike husdyr og fisk. Næringsinnhold, fordøyelighet, og energiinnhold.   
 • Kjemisk analyse for bestemmelse av næringsinnhold og energi i fôr​.
 • Kraftfôrblandinger og kraftfôrteknologi

Emnet inneholder en fellesdel som foreleses for studenter som tar HFE205 og PJH212.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Ved fullført emne skal studenten

 • kunne beskrive egenskaper hos ulike gras og kornarter, prinsipper for dyrking av grovfôr, oljevekster og korn og forstå hvordan dyrkingsteknikk kan påvirke kjemisk sammensetning og fôrverdi.
 • kjenne til omfang og betydning av de viktigste grovfôrmidlene 
 • kunne forklare sentrale faktorer som virker på innhold av næringsstoffer, næringsverdi og fôropptak av grovfôr. 
 • kunne beskrive prinsipper og metoder for høsting og konservering av grovfôr.
 • kjenne til de viktigste råvarer som brukes i kraftfôr/konsentrerte fôrtyper til husdyr, kjæledyr og fisk.
 • kunne beskrive de mest anvendte analysemetodene som benyttes for vurdering av fôr i husdyrproduksjon
 • forstå fôrdeklarasjoner og kunne tolke analysebevis av fôr og fôrmidler fra et laboratorium.
 • kunne beskrive metoder som brukes ved komponering av kraftfôrblandinger og behandlingsmetoder ved produksjon av kraftfôr.
 • kunne beskrive betydning og funksjon av tilsetningsstoffer i kraftfôr.
 • kjenne til lover og forskrifter om kraftfôr og bruk av tilsetningsstoffer.

Ferdigheter

Studenten kan vurdere om fôrmidler er egnet til ulike husdyr med bakgrunn i type av fôr, fôrets kjemiske innhold, fôrets fordøyelighet og omsetting av næringsstoff hos dyra.

Generell kompetanse

Studenten skal ved avslutning av emnet ha oversikt over kraftfôrets og grovfôrets rolle i norske husdyrproduksjoner og kjenne til og kunne diskutere den landbrukspolitiske og samfunnsøkonomiske bakgrunnen for ønsket om økt bruk av norske fôrressurser framfor import.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger med utarbeidelse av rapport, gruppearbeid med presentasjon, utferd. 
Læringsstøtte:
Canvas m.m
Pensum:
Kraftfôr (Skrede, A. og Ahlstrøm, Ø. 2017). Liste over annen pensumlitteratur oppgis ved emnets start. 
Forutsatte forkunnskaper:
HFX132 og HFE200
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med innlevert rapport, deltakelse i gruppearbeid, deltakelse på utferder og gjesteforelesninger.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, A-F
Sensor:
Sensor bidrar i utforming av eksamensoppgaver og sensurerer et utvalg av besvarelsene. 
Merknader:
Studenter som har gjennomført et eller flere av emnene HFE202 Kraftfôr, HFE203 Grovfôr eller HFX202 Drøvtyggerfysiologi/ernæring får 5 studiepoeng i reduksjon
Normert arbeidsmengde:
375 timer
Overlapp:
5stp mot PJH212, HFE202, HFE203 og HFX202
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer