Course code HFA304

HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Medvirkende: Peer Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Undervisning i juniblokk, muntlig eksamen på slutten av juniblokk. Innlevering av semesteroppggave i augustblokk, som må være bestått før karakter i emnet gis.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Masterstudenter i husdyrvitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innføring i innavl, fenomener i forbindelse med innavl, forhold, genetiske tilskudd, minimalisering av innavl, innavl og seleksjon, paringsbidrag for forvalting av innavl, kvantitativ genetikkguide for DNA-markører, bruk av DNA-markører i mangfoldsstudier, konstruering av  (genomiske) relationsmatriser og deres bruk, forvalting av innalv innen genomer.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene kan beskrive: (i) alternative metoder til å estimere (genomisk) innavl og relasjoner, (ii) evolusjonen av innavl, relasjoner og genetiske varians i og mellom (små) populasjoner, (iii) metoder for håndtering av innavl og genetisk mangfold i små populasjoner.

Ferdigheter:

Studentene kan estimere innavl og relasjoner og optimale genetiske bidrag basert på alternative datakilder, inkludert genomiske data.

Generell kompetanse:

Studentene utvikler analytiske tilnærminger til forvaltning av genetisk mangfold i små populasjoner, og separere bidragene fra innavl, (genomiske) relasjoner og genetisk varians til det totale genetiske mangfoldet. Studentene skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap for å følge avanserte kurs innen genomiske relasjoner, innavl, optimale genetiske bidrag og forvalting av genetisk mangfold.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske dataoppgaver og øvelser.
Læringsstøtte:
Forelesninger, praktiske øvelser, realistiske data analyser og plenumsdiskusjoner.
Pensum:
Meuwissen, Theo og Woolliams, John. Forelesningsnotater. Alle forelesninger har trykte notater.
Forutsatte forkunnskaper:
HFA200.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Praktiske dataoppgaver skal presenteres som bevis på innsats. Semesteroppgave som må være bestått før karakter i emnet gis.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen i slutten av juniblokk (karakter A-F). August: Semesteroppgave som må være bestått før karakter i emnet gis.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 70 timer
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer