Course code HFA304

HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Medvirkende: Peer Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Undervisning i juniblokk, muntlig eksamen på slutten av juniblokk. Innlevering av semesteroppggave i augustblokk, som må være bestått før karakter i emnet gis.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Masterstudenter i husdyrvitenskap.
Emnets innhold:
Innføring i innavl, fenomener i forbindelse med innavl, forhold, genetiske tilskudd, minimalisering av innavl, innavl og seleksjon, paringsbidrag for forvalting av innavl, kvantitativ genetikkguide for DNA-markører, bruk av DNA-markører i mangfoldsstudier, konstruering av  (genomiske) relationsmatriser og deres bruk, forvalting av innalv innen genomer.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene kan beskrive: (i) alternative metoder til å estimere (genomisk) innavl og relasjoner, (ii) evolusjonen av innavl, relasjoner og genetiske varians i og mellom (små) populasjoner, (iii) metoder for håndtering av innavl og genetisk mangfold i små populasjoner.

Ferdigheter:

Studentene kan estimere innavl og relasjoner og optimale genetiske bidrag basert på alternative datakilder, inkludert genomiske data.

Generell kompetanse:

Studentene utvikler analytiske tilnærminger til forvaltning av genetisk mangfold i små populasjoner, og separere bidragene fra innavl, (genomiske) relasjoner og genetisk varians til det totale genetiske mangfoldet. Studentene skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap for å følge avanserte kurs innen genomiske relasjoner, innavl, optimale genetiske bidrag og forvalting av genetisk mangfold.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske dataoppgaver og øvelser.
Læringsstøtte:
Forelesninger, praktiske øvelser, realistiske data analyser og plenumsdiskusjoner.
Pensum:
Meuwissen, Theo og Woolliams, John. Forelesningsnotater. Alle forelesninger har trykte notater.
Forutsatte forkunnskaper:
HFA200.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Praktiske dataoppgaver skal presenteres som bevis på innsats. Semesteroppgave som må være bestått før karakter i emnet gis.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen i slutten av juniblokk (karakter A-F). August: Semesteroppgave som må være bestått før karakter i emnet gis.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 70 timer
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått