HFA304 Forvaltning av genetisk diversitet

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Undervisning i juniblokk, muntlig eksamen på slutten av juniblokk.

Om dette emnet

Innføring i innavl, fenomener i forbindelse med innavl, forhold, genetiske tilskudd, minimalisering av innavl, innavl og seleksjon, paringsbidrag for forvalting av innavl, kvantitativ genetikkguide for DNA-markører, bruk av DNA-markører i mangfoldsstudier, konstruering av (genomiske) relationsmatriser og deres bruk, forvalting av innalv innen genomer.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studentene kan beskrive: (i) alternative metoder til å estimere (genomisk) innavl og relasjoner, (ii) evolusjonen av innavl, relasjoner og genetiske varians i og mellom (små) populasjoner, (iii) metoder for håndtering av innavl og genetisk mangfold i små populasjoner.

Ferdigheter:

Studentene kan estimere innavl og relasjoner og optimale genetiske bidrag basert på alternative datakilder, inkludert genomiske data.

Generell kompetanse:

Studentene utvikler analytiske tilnærminger til forvaltning av genetisk mangfold i små populasjoner, og separere bidragene fra innavl, (genomiske) relasjoner og genetisk varians til det totale genetiske mangfoldet. Studentene skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap for å følge avanserte kurs innen genomiske relasjoner, innavl, optimale genetiske bidrag og forvalting av genetisk mangfold.

 • Forelesninger og øvelser.
 • Forelesninger, praktiske øvelser, og plenumsdiskusjoner.
 • Meuwissen, Theo, Berg Peer, og Woolliams, John. Forelesningsnotater. Alle forelesninger har trykte notater.
 • HFA200.
 • Muntlig eksamen i slutten av juniblokk (karakter A-F). Øvelse må vare godkjent før eksamensresultat gis.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Det benyttes ekstern sensor.
 • Praktiske dataoppgaver skal innleveres som bevis på innsats.
 • Ca. 70 timer
 • Masterstudenter i husdyrvitenskap.
 • Hele kurset er en del av HFA300.
 • Realfag