Course code HFA304

HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Theo Meuwissen, John Arthur Woolliams
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-  
Undervises i periode:
Undervisning i januarblokk, skriftlig eksamen på slutten av januarblokk. Innlevering av semesteroppggave i vårparallellen, som må være bestått før karakter i emnet gis.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Masterstudenter i husdyrvitenskap.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innføring i innavl, fenomener i forbindelse med innavl, forhold, genetiske tilskudd, minimalisering av innavl, innavl og seleksjon, paringsbidrag for forvalting av innavl, kvantitativ genetikkguide for DNA-markører, bruk av DNA-markører i mangfoldsstudier, konstruering av IBD-matriser og deres bruk, forvalting av innalv innen genomer.
Læringsutbytte:
Presentere en enhetlig tilnærming til forvaltningen av innavl, sørge for støttende konsepter med praktiske verktøy.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske dataoppgaver og øvelser.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Meuwissen, Theo og Woolliams, John. Forelesningsnotater. Alle forelesninger har trykte notater.
Forutsatte forkunnskaper:
HFA200.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Praktiske dataoppgaver skal presenteres som bevis på innsats.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen i slutten av januarblokk. Vårparallell: Semesteroppgave som må være bestått før karakter i emnet gis.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 70 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått