Detaljer om emnet HFA304

HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Theo Meuwissen, John Arthur Woolliams
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

-
 
Undervises i periode:
Undervisning i januarblokk, skriftlig eksamen på slutten av januarblokk. Innlevering av semesteroppggave i vårparallellen, som må være bestått før karakter i emnet gis.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Masterstudenter i husdyrvitenskap.
Emnets innhold:

Innføring i innavl, fenomener i forbindelse med innavl, forhold, genetiske tilskudd, minimalisering av innavl, innavl og seleksjon, paringsbidrag for forvalting av innavl, kvantitativ genetikkguide for DNA-markører, bruk av DNA-markører i mangfoldsstudier, konstruering av IBD-matriser og deres bruk, forvalting av innalv innen genomer.


Læringsutbytte:

Presentere en enhetlig tilnærming til forvaltningen av innavl, sørge for støttende konsepter med praktiske verktøy.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger, praktiske dataoppgaver og øvelser.


Læringsstøtte:

-


Pensum:

Meuwissen, Theo og Woolliams, John. Forelesningsnotater. Alle forelesninger har trykte notater.


Forutsatte forkunnskaper:

HFA200.


Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

Praktiske dataoppgaver skal presenteres som bevis på innsats.


Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen i slutten av januarblokk. Vårparallell: Semesteroppgave som må være bestått før karakter i emnet gis.
Sensor:

Det benyttes ekstern sensor.


Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:
-
Undervisningstid:
300 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått