Course code HFA300

Emneansvarlige: Peer Berg
Medvirkende: Bjørg Heringstad, Elise Norberg, Hans Magnus Gjøen, Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2023V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prediksjon av effekten av avlsplaner er en viktig forutsetning for optimering av elementer av avlsplaner. Dette dekker direkte effekt av seleksjon på de egenskaper der selekteres på, indirekte effekter på korrelerte egenskaper og risiko vurdering i forhold til innavl og bærekraft. Kurset fokuserer på forståelse og anvendelse av metoder til prediksjon av effekten av alternative avlsplaner, deterministisk og stokastisk simulering. Dessuten dekkes formulering av avlsmål, bruk av molekylær informasjon, reproduksjons teknologier, seleksjons- og parrings strategier. Kurset vil primært fokusere på elementene i en deterministisk modell til at prediktere avlsfremgang, basert på forståelse av modellen og ved bruk av modellen til å sammenligne alternative avlsplaner for gris, storfe, geit, fjørfe og fisk. Computer øvelser vil hovedsakelig bli basert på R.
Læringsutbytte:
Se engelsk kurs side
Læringsaktiviteter:
Se engelsk kurs side
Læringsstøtte:
Bruk av fysiske og on-line forelesninger kombinert med diskusjoner, presentasjoner og gruppe øvelser. Problem orientert undervisning med avlevering av 3 til 4 obligatoriske rapporter.
Pensum:

Lærebok i HFA200 eller andre grunnleggjande avlskurs.

Utdelte notat og vitenskapelige artikler.

Vitenskapelig litteratur og informasjon om avlsprogrammer identifisert som relevant i problem orientert undervisning.

Forutsatte forkunnskaper:
Generell avl - HFA200
Obligatorisk aktivitet:
Deltaking i gruppearbeid og presentasjonar. Innlevering av rapporter.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Hvis det er færre enn 5 studentar vil det bli gitt færre forelesingar.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 20 timer forelesing. Kollokvia Ca 22 timer øvelser. Gruppe og individuelt arbeid: ca. 248 timer. Presentasjon av gruppearbeid og individuelle oppgaver: 10 timer
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer