HFA300 Husdyr avls og bevaringsplaner

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Peer Berg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:

Årlig

Gis ved minimum 5 studenter.

Forventet arbeidsmengde:325 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen og juni.

Om dette emnet

Prediksjon av effekten av avlsplaner er en viktig forutsetning for optimering av elementer av avlsplaner. Dette dekker direkte effekt av seleksjon på de egenskaper der selekteres på, indirekte effekter på korrelerte egenskaper og risiko vurdering i forhold til innavl og bærekraft. Kurset fokuserer på forståelse og anvendelse av metoder til prediksjon av effekten av alternative avlsplaner, deterministisk og stokastisk simulering. Dessuten dekkes formulering av avlsmål, bruk av molekylær informasjon, reproduksjons teknologier, seleksjons- og parrings strategier. Kurset vil primært fokusere på elementene i en deterministisk modell til at prediktere avlsfremgang, basert på forståelse av modellen og ved bruk av modellen til å sammenligne alternative avlsplaner for gris, storfe, geit, fjørfe og fisk. Computer øvelser vil hovedsakelig bli basert på R.

Dette lærer du

Se engelsk kurs side
 • Se engelsk kurs side
 • Lærebok i HFA200 eller andre grunnleggjande avlskurs.

  Utdelte notat og vitenskapelige artikler.

  Vitenskapelig litteratur og informasjon om avlsprogrammer identifisert som relevant i problem orientert undervisning.

 • Generell avl - HFA200

  Prediction of breeding values - BIN301

 • Muntlig eksamen

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor.
 • Deltaking i gruppearbeid og presentasjonar. Innlevering av rapporter.
 • Ca 40 timer forelesing. Kollokvia Ca 30 timer øvelser. Gruppe og individuelt arbeid: ca. 285 timer. Presentasjon av gruppearbeid og individuelle oppgaver: 20 timer
 • Realfag